Erfaren systemarkitekt

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
Digitalisering er et viktig strategisk virkemiddel for utlendingsforvaltningen. UDI har innført fullelektronisk saksbehandling, automatisert deler av saksbehandlingsprosessene og etablert selvbetjeningsløsninger for våre brukere. Vår ambisjon er at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digitalisering i det offentlige. Akkurat nå bereder vi grunnen for en ytterligere modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet.

Vi har samlet alle IT-relaterte tjenester i én avdeling – Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF). Avdelingen leverer alle IT-tjenester til UDI og en rekke tjenester til øvrig utlendingsforvaltning. Vi forvalter avtaler med flere store eksterne leverandører innenfor IT-drift, infrastruktur, systemutvikling og vedlikehold. AEF er ansvarlig for IT-strategiprosesser og skal sikre helhetlig planlegging og oppfølging på IT-området. Avdelingen er preget av løpende omstilling og har for tiden i underkant av 70 ansatte.

Vi søker primært etter en erfaren systemarkitekt som har evne til å bidra teknisk på utførelse av konkrete oppgaver knyttet til informasjonsmodellering. Personen vi søker etter bør derfor ha dokumentert erfaring fra datamodellering. Vi forventer at systemarkitekten tar et aktivt eierskap til utlendingsforvaltningens register for saks- og personalinformasjon (UDB) og sørger for at denne blir videreutviklet på en hensiktsmessig måte. Systemarkitekten må også ha evne til å jobbe i skjæringspunktet mellom fagsiden og IKT. Personen vi søker etter bør derfor besitte god teoretisk kompetanse på å etablere, videreutvikle, forvalte og transformere informasjonsarkitektur basert på strukturerte metoder, rammeverk og teknologier. Systemarkitekten skal i tillegg ha ansvar for etablering av strategi for masterdata, være premissgiver for modellering av UDIs informasjon og sørge for at informasjon blir anvendt konsistent i hele UDIs virksomhet.

Systemarkitekten vil inngå i et team av flere dyktige tekniske og funksjonelle arkitekter og vil være en viktig driver i UDI sitt moderniseringsarbeid. Stillingen vil være med på å påvirke hvordan fremtidens informasjonssystemer i UDI skal bli.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon som er inne i en krevende utvikling på IT-området
Stillingen blir lønnet som seniorrådgiver med lønnsspenn 569.000 – 838.000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
Mulighet for trening i arbeidstiden
Betalt overtid
Fem uker ferie, sommertid, fleksitidsordning

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor søkere som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han eller hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Personen vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
Bred erfaring med informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering samt erfaring fra masterdata, metadata, anvendelse og tilgjengeliggjøring av store datamengder
Erfaring med databaseteknologier, både SQL og dokumentdatabaser
Erfaring fra arbeid innen systemforvaltning og/eller -utvikling, herunder forståelse for utviklingsstandarder og -teknikker, og erfaring med behovsanalyser, kravspesifisering og løsningsbeskrivelser
Erfaring fra praktisk arbeid med systemarkitektur er ønskelig
Erfaring med prosessmodellering, informasjonssikkerhet, digitalisering av offentlig sektor og bruk av felleskomponenter er ønskelig
Kjennskap til GDPR og relatert informasjonsdesign er en fordel
Må kunne bli sikkerhetsklarert
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Like å jobbe i team
God analytisk legning
Være resultatorientert og kunne jobbe fram gode løsninger gjennom kompromiss
Evne til å tenke langsiktig midt i en operativ hverdag
Være en arkitekturfaglig autoritet med evne og lyst til å argumentere for UDIs arkitektursynspunkter

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju

Søknadsfrist: 25.02.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling for elektronisk forvaltning
Hausmannsgate 21
0032 Oslo

Kontaktperson:
Huu Nghia Truong
Tlf: 952 68 802

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler