Erfaren utvikler/teknisk arkitekt/løsningsarkitekt

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering der mye skal digitaliseres. Vi ser derfor etter flere engasjerte teknologer som vil være med på å forme våre løsninger for fremtiden. Vi skal åpne nye, digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og andre myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for effektiv vareførsel over grensen med like konkurransevilkår, og å gjøre det lett å gjøre rett for våre brukere.

Vi trenger en ledende utvikler/teknisk arkitekt som vil være med å finne ut hvordan vi best kan utnytte teknologi for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi ser etter deg som både kan bidra aktivt med leveranser i et team, og samtidig være med på å videreutvikle et teknisk målbilde for utviklingsplattformen vår som støtter opp under kjente og ukjente behov. Du brenner for å lage løsninger med kvalitet som vi effektivt kan levere til fornøyde brukere og løpende videreutvikle.

Vi har også noen litt eldre Java-applikasjoner vi ønsker å løfte. Vi ser derfor etter noen som har erfaring med og kan styrke teamet som i dag jobber med dette. Vi har behov for en tydeligere retning på hvordan man bygger nytt samtidig som man ivaretar eksisterende behov.

Teknologistacken vår er basert på Java og er under stadig modernisering. Vi er på vei mot en Spring Boot-basert mikrotjenestearkitektur med mikrofrontends i React. Kafka er nylig tatt i bruk, vi har lenge jobbet mot en robust, hendelsesorientert arkitektur. Andre stikkord som dekker både metodikk og teknologi er Openshift, Axon, DevOps og DevSecOps. Vi jobber i smidige, kryssfunksjonelle team og har tro på automatisering og å stadig bli bedre på kontinuerlige leveranser.

Hos oss vil du:

 • inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring
 • være involvert i fremtidens teknologivalg og å sette arkitekturretning
 • kunne veksle mellom slike oppgaver og konkrete oppgaver i leveranseteamet
 • jobbe med samfunnskritiske oppgaver 
 • kunne være med på å forme dine egne arbeidsoppgaver
 • jobbe i et fagmiljø som vi løpende videreutvikler og styrker

Vi ser etter deg som:

 • har erfaring med mange av teknologiene vi benytter og forstår hvordan de kan benyttes til å lage tekniske økosystemer basert på brukerbehov
 • har erfaring med konsepter som Domain Driven Design og arkitekturer basert på hendelser og mikrotjenester
 • har erfaring med hvordan man lager skyklare løsninger
 • har erfaring med hvordan man lager systemer med kontinuerlige leveranser 
 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe konstruktivt med teknologer, beslutningstakere og brukere
 • vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater
 • følger med på tekniske trender og forstår når de er modne nok til å tas i bruk 

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad
 • minst 3-5 års erfaring som teknisk løsningsarkitekt, ledende utvikler eller tilsvarende
 • erfaring som utvikler på en moderne, Java-basert utviklingsplattform
 • erfaring som arkitekt og kjenner moderne arkitekturprinsipper
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • bred erfaring fra smidig utvikling og tverrfaglige team
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 672 800 – 887 000 kr per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til kontinuerlig faglig utvikling og kursing
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke våre fremtidige teknologivalg
 • godt miljø i og på tvers av team
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 
 
For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Gunn Skinderviken, gunn.skinderviken@toll.no.

For mer info om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 13.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Gunn Skinderviken, avdelingsdirektør
gunn.skinderviken@toll.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler