Erfarne Java-utviklere med testfaglig kompetanse

Testsenteret leverer tjenester innen testautomatisering og testdatagenerering til alle Skatteetatens moderniseringsprosjekter. Vi utvikler en portefølje av testapplikasjoner for automatisert ende-til-ende-test av Skatteetatens mikroservicearkitektur. Porteføljen brukes også til generering av syntetiske data og anonymisering av produksjonsdata til testformål. Testapplikasjonene utvikles i Java.

Vi søker etter en erfaren Java-utvikler med testfaglig kompetanse som kan bidra i arbeidet med å utvikle porteføljen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364)/senioringeniør (kode 1181) fra kr 639 500 – kr 790 100. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdannelse på master- eller bachelorgradsnivå innen IT/ ingeniørfag eller annet relevant fagområde
lang og relevant dokumentert erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning
solid erfaring innen standard Java 8-stack, JUnit, Mockito, JSON, XML, webservice- og restintegrasjon
kjennskap til Jenkins, Maven og GIT/Bitbucket
erfaring og interesse for testfaget og testautomatisering

Det er en fordel om du har


erfaring med mikrotjenestearkitekturer
kjennskap til Javascript-rammeverket React/Angular og HTML5
kjennskap til OpenShift plattformen
erfaring med Confluence og Jira
ISTQB-sertifisering

Personlige egenskaper

strukturert, analytisk og kvalitetsbevisst
selvdreven og initiativrik
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
evne og interesse for å skaffe deg en helhetsforståelse av hele verdikjeden

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.10.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marianne Rynning
Tlf: (+47) 482 87 559

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler