Erfarne økonomer

Oljeskattekontoret er en egen enhet i Skatteetaten som er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter, utvinning og rørledningstransport av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Fastsatt petroleumsskatt for inntektsåret 2016 utgjorde 53,5 milliarder kroner.

 

Kontoret har rundt 50 ansatte fordelt på to avdelinger (Skatteøkonomisk avdeling og Juridisk-administrativ avdeling). Vi holder til på Bryn i Oslo med lokaler som ligger nær t-bane, tog og buss. Se www.skatteetaten.no/osk for mer informasjon om Oljeskattekontoret.

Skatteøkonomisk avdeling søker inntil to erfarne økonomer til fast fulltidsstilling. Som økonom ved Oljeskattekontoret vil du være med på å sikre statens skatteinntekter fra norsk kontinentalsokkel. Skattekontrollen av utvinningsvirksomheten på sokkelen er krevende og utfordrende. Du vil få god innsikt i norsk petroleumsvirksomhet, foreta analyser av kompliserte, internasjonale transaksjoner og ha nær kontakt med selskaper. Du vil få gode muligheter til faglig utvikling gjennom utfordrende oppgaver og samarbeid med jurister og andre økonomer, supplert med intern opplæring og eksterne kurs.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

utfordrende oppgaver og et sterkt fagmiljø
kompetanseutvikling med gode muligheter for fordypning og spesialisering
fleksitid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 570 000 til kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, verv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

høyere økonomisk utdannelse tilsvarende siviløkonom eller mastergrad i økonomiske fag/revisjon
relevant fagkombinasjon
gode eksamensresultater, spesielt i analytiske fag
god skriftlig fremstillingsevne
relevant erfaring

Personlige egenskaper

evne til og interesse for å analysere og å sette deg inn i komplekse problemstillinger
evne til å arbeide selvstendig over lang tid med et saksforhold
evne til å tenke nytt og finne løsninger
evne til å samarbeide med andre og til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oljeskattekontoret
Brynsveien 16
0667 Oslo

Kontaktperson:
Heidi Golimo Simonsen
Tlf: (+47) 22887943

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler