Erfarne prosjektledere

Vil du lede prosjekter som gjør en forskjell?

Skatteetaten gjennomfører til enhver tid store og mellomstore prosjekter av samfunnsmessig betydning. Målet er å trygge inntektsgrunnlaget til Staten, forenkle for næringsliv og innbyggere og sikre effektivitet. Prosjektene gjennomføres av et bredt sammensatt utviklingsmiljø. Stikkord er smidig tilnærming, fokus på verdi og teknologi i front.

Skatteetatens tjenester gjennomgår en kraftig modernisering i et flerårig program som omfatter en total omlegging av oppgaveløsing og utskifting av fagapplikasjoner, datavarehus/BI/ analyseplattform og infrastruktur. Vi trenger erfarne prosjektledere til å lede arbeidet fra tidlig fase konseptutvikling til ferdig implementert endring. Vi styrer prosjektene selv med lederteam fra vårt utviklingsmiljø og kjøper inn kapasitet og kompetanse etter behov.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som prosjektleder (kode 1113) ltr 70-85 (kr 745 600 – kr 910 900) avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks månders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

utdannelse på masternivå
minst 5 års relevant erfaring
svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

evne til å forstå, forankre og videreformidle behov
positiv, motiverende og samarbeidsorientert
interesse for samspillet mellom forretning og teknologi
analytisk, mulighetssøkende og leveranseorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 22.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Per Morten Ek
Tlf: (+47) 901 39 033

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler