Etterretningskoordinator til område oslofjord

Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Område Oslofjord har ansvaret for fysisk kontroll av varer til/fra Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, ved maritim trafikk i Oslo, Akershus og Østfold. Tjenestestedene Kristiansand, Grenland, Sandefjord og Oslo inngår i områdets geografiske ansvarsområde. Områdets kontroll- og ekspedisjonsoppgaver er i hovedsak knyttet til grensekryssende fartøystrafikk, ferger og lufthavner.

Vi søker nå en etterretningskoordinator som vil få ansvar for å koordinere områdets innhenting, profilering og etterretning i samspill med etterretningsseksjonen i operativ fellesavdeling. Du vil være med på å utvikle systemet for etterretning i grensedivisjonen. Du vil også kunne tillegges andre oppgaver.

Undervisnings- og foredragsoppgaver samt noe reisevirksomhet må regnes med i stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

  • relevant bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå fra tolletatens kompetansesenter og god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad.
  • relevant utdanning eller arbeidserfaring innen etterretning
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ser etter deg som har personlige egenskaper som kjennetegnes av høy integritet, gode samarbeidsevner og er mål- og resultatorientert.

Vi kan tilby:

  • utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
  • stilling som seniorrådgiver/tolloverinspektør og lønn kr. 500 000 – 600 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
  • arbeidssted Sandefjord

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

Inkludering og mangfold

I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Tim Gurrik på telefon 47477473 eller seniorrådgiver Erik Haugland på telefon 91613013.

For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 30.10.2020

Arbeidssted: Vestfold og Telemark

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Tim Gurrik, avdelingsdirektør
Tlf: 47477473

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler