Etterretningsrådgiver / analytiker, divisjon Innsats

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre etterlevelse. Det omfatter områder med stor kompleksitet og områder med antatt høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har et særskilt ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet og sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Det etableres 1/1-19 en etterretningsseksjon i skattekrimavdelingen i Skatteetaten. Til å forsterke arbeidet med etterretningsarbeidet søkes det etter etterretningsrådgiver/analytiker.

Skatteetatens etterretningsarbeid bygger på politiets etterretningsdoktrine, er under oppbygging og skal utvikles videre i den nye seksjonen. Vi søker deg som vil være med på utviklingsarbeidet og bidra til implementering av etterretningsmetodikk i Skatteetaten.

Seksjon Etterretning får ansvar for analyse og etterretning av prioriterte risikoområder innenfor skatte-, avgifts- og arbeidslivskriminalitet. Seksjonen skal bidra til å sikre helhetlig prioritering og at riktige saker følges opp. Seksjonen vil samarbeide tett med a-krimsentrene og flere fagmiljøer i og utenfor Skatteetaten. I tillegg skal seksjonen bl.a. håndtere tips. Etterretningsmiljøet vil ha 45-50 medarbeidere fordelt på 2 grupper som i hovedsak er lokalisert i Oslo og Tønsberg.

Stillingen vil ha kontorsted Tønsberg.

Etterretningsseksjonen vil ha landsdekkende ansvar og samarbeide med mange miljøer rundt om i landet. En del reisevirksomhet må påregnes.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens skatteetat
muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 til kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på minimum bachelornivå, gjerne fra Politi(høg)skolen eller utdanning fra Forsvaret
Ønskelig med relevant etterretningsfaglig utdanning
God kjennskap til Politiets eller Forsvarets etterretningsdoktrine og god kunnskap om etterretning
Det er ønskelig med erfaring fra etterretningsarbeid, fortrinnsvis etterretningsledelse
Erfaring med endringsarbeid er en fordel
Erfaring fra etterforsking eller gransking er en fordel
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Pågangsmot og gjennomføringsevne
God til å bygge relasjoner og få med deg andre
Gode analytiske evner
Jobber selvstendig samtidig som du samarbeider godt med andre
Endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
Evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde
Proaktiv og kunne videreutvikle fagområdet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.11.2018

Arbeidssted: Tønsberg

Arbeidsgiver:

Anton Jenssens gate 8
3125 Tønsberg

Kontaktperson:
Annicken Bjarøy Tollan
Tlf: 994 26 985

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler