Etterretningsseksjonen søker flerdisiplinanalytiker

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi ser etter deg som har et analytisk hode og som er god på å håndtere store informasjonsmengder 

Du liker å jobbe systematisk og metodisk for å håndtere store informasjonsmengder innenfor gitte tidsfrister. Du trives best i et utviklingsorientert miljø og har et ønske om å bidra i arbeidet med å forebygge og bekjempe skattekriminalitet gjennom finansiell etterretning.

Som flerdisiplinanalytiker må du gå metodisk til verks og skape oversikter, se etter utviklingstrekk og sette hendelser og aktiviteter i sammenheng for å skape gode beslutningsgrunnlag. Du må holde presentasjoner og vil delta på nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer. Arbeidet krever teoretisk og praktisk forståelse for samfunnsvitenskapelig metode.

Etterretningsseksjonen i avdeling skattekriminalitet jobber blant annet med sikring og analyse av elektroniske spor. Skatteetatens etterretningsarbeid skal utvikles videre, og til å forsterke vårt arbeid innen grunnleggende etterretning søker vi to flerdisiplinanalytikere. Seksjonen har ansvar for å drive etterretning innenfor prioriterte risikoområder og bidrar til å dekke alt fra Skatteetatens strategiske etterretningsbehov, til målrettet utvelgelse av objekter for kontroll.

Vi tilbyr

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no. 

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som Rådgiver med en årslønn mellom kr. 500 000 - kr 650 000, eller som Seniorrådgiver med en årslønn mellom kr. 650 000 til kr. 850 000, avhengig av kvalifikasjonene dine.  De første seks månedene regnes som prøvetid. 

Divisjon Innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med
både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse.
Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge
arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved
internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1 500 årsverk.


Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

Kvalifikasjoner

 • du har relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelig metode og/eller etterretning/etterretningsanalyse fra Forsvarets etterretningshøgskole, Politihøgskolen, eller tilsvarende.
 • relevant erfaring fra etterretnings- og/eller analysearbeid, med gode resultater
 • erfaring med informasjonsinnhenting ved bruk av åpne kilder/OSINT er en fordel
 • god digital kunnskap og forståelse og gjerne erfaring med ulike verktøy
 • meget god norsk og god engelsk skriftlig, muntlig og visuell fremstillingsevne 
 • erfaring med endringsarbeid er en fordel 

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen hos oss, ønsker vi at du:

 • har gode samarbeids- og formidlingsevner 
 • er analytisk og strukturert
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne 
 • har evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde 
 • er initiativrik og proaktiv med et ønske om å bidra til implementering og videreutvikling av fagområdet 
 • viser evne og vilje til tverrfaglig samarbeid

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 29.01.2023

Arbeidssted: Trondheim

Arbeidsgiver:
Innsats, skattekriminalitet
Holtermanns v. 1
7030 Trondheim

Kontaktperson:
Nina Bergmann
Tlf: 909 79 329

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler