Få en unik start på karrieren – bli trainee i et av landets største IT-miljøer

Skatteetaten huser et av landets største og ledende IT-miljøer! I Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) er vi ca. 650 mennesker som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning.

Få en unik start på karrieren – bli trainee i et av landets største IT-miljøer
I Skatteetaten leverer vi IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. Vi må hele tiden utvikle løsningene våre for å møte borgernes forventninger, og vi er i full gang med en omfattende modernisering for å møte forventningene til digitalisering. Som IT-trainee får du muligheten til å være med å utvikle og påvirke den digitale fremtiden. Du vil få en unik og helhetlig forståelse av vår organisasjon, og hvordan IT i offentlig sektor fungerer. Vi lover utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter for å påvirke karriereveien din. Vi har flere ledende fagmiljøer og supplerer i tillegg med å hente inn tung faglig ekspertise fra konsulentmarkedet, noe som vil gi deg muligheten til å jobbe med og lære av noen av Norges beste IT-hoder.

Bli en del av et to-årig traineeprogram med:
  • mulighet til å være med å gjøre en forskjell innen flere IT-områder, eksempelvis programmering og systemutvikling, sikkerhet, arkitektur, prosessledelse og prosjektarbeid
  • mulighet for å arbeide med varierte prosjektrelaterte oppgaver
  • individuelle tilpasninger for den enkelte trainee, og personlig oppfølging av egen mentor og traineekoordinator
  • kurs og sertifiseringer som prosjektledelse, presentasjonsteknikk, Scrum og ITIL. I tillegg har du mulighet til å ta andre relevante kurs

Traineeprogrammet søker etter engasjerte talenter med ulik faglig kompetanse og profiler slik at traineekullet får en best mulig sammensetning.

Traineestillingene har arbeidssted Oslo, men det åpnes også for at 1 – 2 stillinger kan tilknyttes vårt miljø i Grimstad. En del reisevirksomhet må påregnes. Oppstart august 2018.

Vi ber om at søknad og CV skrives på norsk som er arbeidsspråket i Skatteetaten, og at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Vi gjør oppmerksom på at mastergrad fra utenlandske studiesteder må være godkjent av NOKUT.

Vi tilbyr

aktive ledere og gode utviklingsmuligheter
fleksitidsordning og betalt overtid
trening i arbeidstiden
videreutdanning og kurs
faglig utvikling blant dyktige medarbeidere
utfordrende arbeidsoppgaver med personlig oppfølging fra egen mentor
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Traineene ansettes i fast stilling og lønnes som førstekonsulenter (kode 1408) i kr 466 500

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

Masterutdanning (tilsvarende minimum 240 studiepoeng) med gode akademiske resultater
Aktuelle fagområder: mastergrad innen IT, informatikk eller tilsvarende teknologisk utdanning
Du er nyutdannet eller ferdigstiller ditt masterstudie i løpet av sommeren 2018. Du kan også ha 1-2 års arbeidserfaring etter endt utdanning
Du må kunne formulere deg godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

ha stor interesse for IT, eksempelvis innenfor systemutvikling, sikkerhet, arkitektur, prosessledelse eller prosjektarbeid
like skiftende arbeidsoppgaver og omgivelser
lyst til å få en helhetlig innsikt i vår organisasjon
like å bevege deg utenfor komfortsonen og ta initiativ
være nytenkende i måten du løser utfordringer på
være gira på å lære nye ting
like å samarbeide og skape nye relasjoner
ønske å arbeide med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag med stor betydning for hele befolkningen

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.11.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetatens IT- og servicepartner
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Marie Alstad
Tlf: (+47) 922 11 826

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler