Fagansvarlig informasjonssikkerhet og personvern

Husbanken har ledig stilling som seniorrådgiver informasjonssikkerhet og personvern ved Kontrollkontoret. Kontoret skal etterse at rutiner for interkontroll er etablert og blir etterlevd. Kvalitetssikring både på operasjonelt og strategisk nivå i virksomheten inngår i dette. Kontrolldirektør rapporterer direkte til administrerende direktør og skal være objektiv og uavhengig av organisasjonen. Den som blir ansatt i denne rollen vil måtte forholde seg til både medarbeidere og ledere i hele organisasjonen.

Med god kompetanse, en uavhengig rolle og et helhetlig perspektiv skal Kontroll fungere som støtte for adm. dir. og linjeorganisasjonen for øvrig. Kontoret skal i tillegg være en katalysator for forbedringer i virksomheten. Kontroll består i dag av 3 medarbeidere, inkludert leder.

Arbeidsoppgaver

 • Initiere og bidra til effektive kontroll- og rapporteringssystemer i hele Husbanken, herunder kvalitetsstyringssystemer, styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern.
 • Være en kompetanse- og ressursperson for virksomheten på området informasjonssikkerhet og personvern
 • Gjennomgå og vurdere sentrale dokumenter, systemer og praksis
 • Gjennomføre årlige risikobaserte kontrollplaner samt forvalte og videreutvikle metodikk for sikkerhetsrevisjon og ROS-/risikovurderinger
 • Være en katalysator for forbedringer i virksomheten samt bidra i opplæring og holdningsskapende arbeid på alle nivåer
 • Delta og bidra i kontorets øvrige oppgaver og ansvar

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå innen informasjonsteknologi eller annen relevant fagkombinasjon. Bred relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet og/eller informasjonsforvaltning, gjerne fra statlig virksomhet eller bank/finans
 • Erfaring med gjennomføring av risikovurderinger innen informasjonssikkerhet
 • IKT kompetanse kombinert med god forretningsforståelse
 • Ha kunnskap om gjeldende regelverk på området, herunder GDPR

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og god rolleforståelse
 • Initiativrik, effektiv og selvgående med god gjennomføringsevne
 • Tydelig og strukturert
 • Evner å følge opp prosesser fra start til slutt
 • Systematisk og strategisk tankesett i et helhetsperspektiv

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør
 • Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger
 • Fast stilling som Seniorrådgiver 1364 med lønnsspenn kr 700.000 - 800.000
 • Fleksibel arbeidstid med sommertid
 • Treningsrom
 • Kantineordning
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen 10 minutters gange fra togstasjonen
 • Muligheten for at søkere med nedsatt funksjonsevne kan avtale noe lavere stillingsprosent, hvis de har behov for det

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Søknadsfrist: 10.08.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Husbanken

Kontaktperson:
Erik Sjøblom, Avdelingsdirektør Kontroll
Tlf: +47 920 68 669

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler