Fagdirektør, jurist med god kompetanse innenfor økonomisk kriminalitet og selskapsrett

Kontoret for lån og tilskudd har det nasjonale ansvaret for Husbankens økonomiske virkemidler og består av tre avdelinger: Bostøtte, låneforvaltning og økonomiske virkemidler. Kontoret har resultatansvar for at Husbanken når målene som er satt i tildelingsbrev og styringsdokument for bruk og forvaltning av de økonomiske virkemidlene. Kontoret har myndighet til å gi faglige føringer for bruk av de økonomiske virkemidlene samt avklare spørsmål om tolking og praktisering av regelverk og rutiner. Kontoret har ansvar for oppgaver som omhandler utbetaling og forvaltning av lån og tilskudd og misligholdsoppfølging og skal sikre at Husbanken har god bankfaglig kompetanse og kontroll i saksbehandlingen.

Arbeidet med Husbankens økonomiske virkemidler reguleres av både offentlig- og privatrettslig regelverk. Vår nye fagdirektør vil ha en sentral rolle i saker hvor Husbanken mistenker å være utsatt for bedrageri eller hvor det er en unormal utvikling som gjør at det er behov for juridisk kompetanse for å følge opp Husbankens interesser. Stillingen vil gi gode muligheter for faglige utfordringer og variasjon, herunder enkelte prosessoppdrag (de som faller utenfor Regjeringsadvokatens virksomhetsområde). 

Arbeidsoppgaver

 • Sentral rolle i saker hvor Husbanken mistenker å være utsatt for bedrageri eller hvor det er en unormal utvikling
 • Prosessoppdrag (forvaltningsrettslige, privatrettslig og strafferettslig)
 • Utforming av anmeldelser, rettslige anmodninger, prosesskrift mv
 • Involveres i krevende enkeltsaker forut for beslutning om å gi lån
 • Rådgivning i utforming av regelverk, rutiner, dokumenter o.l. relatert til lån og tilskudd
 • Organiseringen av juristene ved kontoret er under vurdering, og det kan tillegges stillingen et teamlederansvar

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen
 • Relevant og solid praktisk erfaring fra fagområdene
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Det er en fordel med:

 • Bakgrunn fra domstolene, politiet eller advokatbransjen
 • God kompetanse innenfor sivilprosess, tvangsfullbyrdelse og selskapsrett
 • Erfaring fra bank og finans
 • Personlige egenskaper
 • Initiativrik, effektiv og selvgående
 • God gjennomføringsevne
 • Tydelig og strukturert
 • Kunne håndtere krevende kunder
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også samarbeide godt med kolleger innenfor andre fagområder
 • Kommunisere godt og like å dele kunnskap

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør
 • Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger
 • Fast stilling som Fagdirektør 1538 med lønnsspenn kr 800.000 – 900.000
 • Fleksibel arbeidstid med sommertid
 • Treningsrom
 • Kantineordning
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen 10 minutters gange fra togstasjonen
 • Muligheten for at søkere med nedsatt funksjonsevne kan avtale noe lavere stillingsprosent, hvis de har behov for det

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju. 

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Søknadsfrist: 23.06.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Husbanken

Kontaktperson:
Rune Robertsen, kontordirektør Lån og tilskudd
Tlf: 91145051

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler