Fagdirektør/seniorrådgiver til grensedivisjonens styringsstab

Tolletaten er en etat i spennende utvikling. Etaten er i ferd med å ferdigstille en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss fra 1. oktober 2020. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Styringsstab har ansvar for overordnet styring og drift av grensedivisjonen innen virksomhetsstyring, HR og administrasjon. Dette innebærer å lede arbeidet med å planlegge og fastsette mål, samt rapportering. Staben har videre ansvar for å bruke informasjonen til læring og forbedring for å oppnå mer effektiv ressursbruk. Ansvar for en helhetlig ivaretakelse av divisjonens medarbeidere samt styrings- og støtteprosesser på HR området ligger også til styringsstab, samt et ansvar for ivaretakelse av administrative driftsoppgaver på divisjonsnivå.

Styringsstaben ledes av en stabsleder og består av 16-18 årsverk.

Vi søker nå etter en fagansvarlig for økonomi- og virksomhetsstyring som skal bidra med å koordinere arbeidet med strategi, langtidsplanlegging og styringsstruktur knyttet til etatens mål- og resultatstyringssystem. Du skal videre bistå i interne planprosesser innenfor virksomhetsplaner og budsjettarbeid, herunder oppfølging og rapportering.

Undervisnings- og foredragsoppgaver, samt noe reisevirksomhet inngår i stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

  • relevant mastergrad. Relevant bachelorgrad kombinert med svært god realkompetanse kan erstatte krav om mastergrad
  • relevant arbeidserfaring
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ser etter deg som har personlige egenskaper som kjennetegnes av høy integritet, evne til å jobbe selvstendig, inkluderende som kollega, og som er mål- og resultatorientert.

Vi kan tilby:

  • utfordrende oppgaver, spennende fagmiljø og mulighet for faglig utvikling
  • stilling som fagdirektør/seniorrådgiver og lønn kr. 650 000 – 750 000. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden
  • arbeidssted Moss

 Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.  

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab. 

Inkludering og mangfold
I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte stabsleder Stina Smedsrud på telefon 99503714.   
For ytterligere informasjon om å jobbe hos oss se: toll.no/jobb.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 29.10.2020

Arbeidssted: Moss, Viken

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Stina Smedsrud, stabsleder
Tlf: 99503714

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler