Fagdirektør

Tjenesteeier for forretningsdrevet utviklingsarbeid. En strategisk rolle i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi

Det nasjonale kontoret Kommune og marked har ansvar for å styre og utvikle helheten i Husbankens tjenester til kommunene, markedsaktørene og samarbeidspartnere. Kontoret skal sikre like tjenester til kommuner med tilsvarende utfordringer, gjennom å ha ansvar for fagutvikling. For å sikre lik praksis mellom regionene skal kontoret sikre like tjenester til kommuner med tilsvarende utfordringer. Dette skal bl.a. skje ved å tilrettelegge for intern erfaringsdeling på tvers av kontor, og å utvikle god og enhetlig regional arbeidsmetodikk.

Kommune og marked har et overordnet ansvar for Husbankens kundeoppfølging og rådgiving og for Husbankens samarbeid med interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner. I tillegg har kontoret ansvar for oppfølging av Bolig for velferd og dialog og tjenesteutvikling med andre statsetater, samt å utvikle og koordinere gjennomføringen av større faglige satsinger.

Kommune og marked har systemeierskap til flere digitale produkter, herunder Behovsmelding fra kommunene, og Husbankens innloggede flater (HIT). Den nye tjenesteeieren vil få ansvar for å videreutvikle disse produktene, utvikle nye produkter samt bistå i standardisering av Husbankens arbeid på tjenesteområdene. Arbeidsoppgavene vil variere fra langsiktig strategiarbeid til mer kortsiktig arbeid med tjenesteutvikling i ett kontor.

Stillingen vil rapportere til kontordirektøren for Kommune og marked. Kontoret består av 12 dyktige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesteeier for utviklingsporteføljen i Kommune og marked
 • Utvikle strategi og målbilde for tjenesteområdet samt etablere en plan på kort og lang sikt
 • Bidra til standardisering av arbeidet innenfor tjenesteområdene i Husbanken, herunder kartlegge og effektivisere arbeidsprosesser
 • Lede arbeid med å utvikle nye ideer og konsepter
 • Prioritere og estimere produktkøen ut fra verdi
 • Prioritere ønsker/innspill for organisasjonen
 • Se mulighetene teknologi gir for utvikling av kontorets fagtjenester
 • Utarbeide maler for veikart og planer på kort og lang sikt som kan brukes på tvers

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, gjerne med tilleggsutdannelse innen agil/kundesentrisk utviklingsmetodikk og prosjektledelse. Bred relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Erfaring som tjenesteeier eller produkteier for agile tverrfaglige team
 • Kjennskap til og konkret erfaring med en eller flere av prinsippene og tankesettet bak Servant Leadership og smidig programvareutvikling. Eksempelvis: Scrum, Kanban, Lean og kontinuerlig forbedringer
 • Kundeorientert og forstår muligheter teknologi gir
 • Du kan vise til gode lederegenskaper, har høy læreevne, er nytenkende og handlekraftig for å bli vurdert som fagdirektør
 • God kunnskap om samspillet mellom forretningsprosesser og teknologi 

Det er i tillegg ønskelig med erfaring fra:

 • Gevinstarbeid, herunder samfunnsøkonomisk analyse/kost-nytte vurderinger
 • Prosessledelse eller prosjektledelse
 • Tverrfaglige samarbeidsprosjekter
 • Offentlig sektor og finanssektor

Personlige egenskaper

 • Du evner å se helhet og sammenhenger samtidig som du ser og forstår detaljer
 • Effektiv og selvgående
 • Prosessorientert, dyktig på forankring, beslutning og gjennomføring
 • Nytenkende, løsningsorientert og handlekraftig
 • Strukturert og analytisk
 • Du har evne til raskt å forstå og sette deg inn i faglige utfordringer
 • Relasjonsbygger som er god på samarbeid, samhandling og kommunikasjon
 • Du har gode norskkunnskaper og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig                                             

Vi tilbyr

 • En spennende stilling hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø med hyggelige og erfarne kolleger.
 • Fast stilling som 1538 fagdirektør med lønnsspenn 730.000 – 850.000
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Fleksibel arbeidstid med sommertid
 • Kantineordning 
 • Godt utstyrt trimrom
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen 10 minutters gange fra togstasjonen

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju. 

Søknadsfrist: 28.04.2019

Arbeidssted: Drammen

Arbeidsgiver:
Husbanken

Kontaktperson:
Per Olaf Skogshagen, kontordirektør, Kommune og marked
Tlf: 982 31 140

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler