Fagsjef i Region- og mottaksavdelingen i UDI (25/20)

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Er du en erfaren leder som trives med å jobbe i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag og høy politisk oppmerksomhet? UDI søker nå en dyktig og engasjert fagsjef som skal lede fagstabens høyt kvalifiserte medarbeidere. Fagstaben har det helhetlige ansvaret for fagutvikling knyttet til tjenestene som ytes til mottaksbeboere. Stillingen innebærer stor grad av dialog og samarbeid med andre sektormyndigheter, ulike interesseorganisasjoner og departementer.

Region- og mottaksavdelingen (RMA) har drift av statlige mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer etablering av mottak gjennom avtaler med driftsoperatører, dimensjonere mottaksplasser i forhold til behov, utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensiere mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt å sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 2500 personer fordelt på 22 asylmottak spredt over hele landet. Avdelingen har også oppgaver knyttet til assistert retur og tilbakevending. Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon.
Avdelingens 144 medarbeidere er fordelt på enheter i Oslo og de fem regionkontorene på Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik. 

Fagstab har en overordnet og sentral rolle i avdelingen med ansvar for å utrede, utvikle, tilpasse og målrette mottakstilbudet i tråd med politiske føringer og rammer. Fagstaben har en sentral rolle i UDIs regelverksarbeid tilknyttet mottaksfeltet. Vi arbeider aktivt for å forbedre arbeidsprosesser med utgangspunkt i brukerens behov.
Fagsjefen har for tiden personalansvar for 14 medarbeidere. Som leder i UDI skal du leve opp til organisasjonens lederkrav. Dette innebærer at du som leder oppnår resultater gjennom tydelige mål og prioriteringer, kontinuerlig forbedringsarbeid, helhet i oppgaveløsningen på tvers av organisatoriske skiller og ved å se dine medarbeidere.
Fagsjef rapporterer til avdelingsdirektøren og inngår i avdelingens ledergruppe. Det pågår for tiden en organisasjonsutviklingsprosess i UDI. Dette kan bety at ansvarsområder eller samarbeidsflater endres på sikt.

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling med utfordrende oppgaver i en virksomhet preget av høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere
 • En dynamisk og fleksibel virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Vi har fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Stillingen plasseres som seksjonsleder (kode 1211) og vil lønnes i spennet 740 000– 860 000 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse) 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Fra vinteren 2021 flytter vi til nye moderne lokaler på Helsfyr (https://valleforalle.no/valleview/)

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på mastergradsnivå, gjerne innenfor juridiske fag eller samfunnsvitenskap. Solid og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
 • Du er en dyktig leder som kan vise til gode resultater i lederrollen.
 • Du er god på endrings- og forbedringsprosesser.
 • Du har god forståelse for offentlig forvaltning og politiske prosesser.
 • Du har kjennskap til og/eller interesse for utlendingsfeltet.
 • Du har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk og strategisk, samtidig som du forstår de operative prosessene
 • Du trives med varierte arbeidsoppgaver, har stor arbeidskapasitet og du trives med høyt tempo
 • Du har integritet, og evner å bygge tillit på alle nivåer, både internt og eksternt.
 • Du har et godt forankret verdigrunnlag der åpenhet og respekt for andre mennesker står sentralt.
 • Du er god til å bygge relasjoner og er dyktig til å koordinere og legge til rette for samarbeid
 • Du skaper resultater gjennom et godt arbeidsmiljø som fremmer læring, bygger kompetanse, motivasjon og arbeidsglede
 • Du er god til å formidle et budskap både internt, i større forsamlinger, i møte med andre myndigheter og i media.  

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Personen som tilsettes må kunne klareres til Konfidensielt etter sikkerhetsloven

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 16.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Region- og mottaksavdelingen, UDI
Hausmannsgate 21
0182 Oslo

Kontaktperson:
Borghild Fløtre
Tlf: 481 28 346

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler