Fagutvikling og tilskudd, rådgiver/seniorrådgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

MDi utlyser to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i Kvalifiserings- og arbeidslivsavdelingen.

Avdelingen består i dag av 16 engasjerte medarbeidere. Kvalifiserings- og arbeidslivsavdelingen forvalter fire tilskuddsordninger rettet mot mot kommuner, fylkeskommuner og arbeidsgivere. Vi trenger å styrke oss i arbeidet med Jobbsjansen og tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak. Tilskuddsarbeid er en viktig kilde til praksisnær kunnskap, og medarbeidere som jobber med tilskudd vil også delta i den generelle fagutviklingen. Avdelingen har som helhet ansvar for arbeidet med fagutvikling, innspill til politikkutvikling, formidling og oppfølging av relevante utredninger, strategier og satsinger knyttet til kvalifisering av flyktninger og innvandrere og mangfold i arbeidslivet. 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 507 600 til kr. 637 900) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 594.300 til kr.715.900 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Mulighet til å trene i arbeidstiden
 • IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø, IMDi er en mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med kantine, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Relevant utdanning på masternivå, gjerne samfunnsvitenskapelig utdanning. Særlig relevant og lang erfaring på minst 5-10 år kan kompensere for krav om master
 • Arbeidserfaring innen offentlig forvaltning
 • God kunnskap om og/eller erfaring fra samarbeid med ulike forvaltningsnivåer og sektormyndigheter
 • God veilednings-/rådgivningskompetanse
 • Erfaring fra/god innsikt i kvalifisering av voksne innvandrere/flyktninger og integreringsfeltet

Fordelskrav:

 • Kjennskap til introduksjonsloven/integreringsloven
 • Erfaring med tilskuddsforvaltning
 • Erfaring med fagutviklings- og prosjektarbeid med innvandrere/flyktninger som målgruppe

Personlige egenskaper

Må-krav

 • God til å bygge relasjoner og samarbeid
 • Selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner
 • Fleksibel ved endringer i oppgaver som følge av endrede behov, og takler uforutsette og hektiske bestillinger
 • Tar selv initiativ til kreative løsninger på utfordringer 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.11.2021

Arbeidsgiver:
Avdeling kvalifisering og arbeidsliv, IMDi
Tollbugata
0152

Kontaktperson:
Binh Nguyen
Tlf: 90271556

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler