Fast seniorarkitekt og en vikar som senior-/prosjektingeniør

Groruddalsenheten er en av seks enheter i Avdeling for byutvikling og har to ledige stillinger, som fast seniorarkitekt og som vikar (seks måneder) prosjekt-/senioringeniør. Enheten lager overordnede planer for fortetting og ny byutvikling i Groruddalen. Sentrale oppgaver er blant annet tilrettelegging for transformasjon og ny byutvikling i typiske industriområder som Rommen og Kjelsrud, fortetting rundt T-banestasjonsområder som Rødtvet, Stovner og Furuset og i knutepunkt som Grorud jernbanestasjon. Enheten har også en viktig rolle i gjennomføringen av Groruddalssatsingen. Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens felles innsats for å skape varige forbedringer i etablerte lokalsamfunn med levekårsutfordringer i Groruddalen.
 
Til vikariatet søkes det primært etter en senior, men avhengig av erfaring og kvalifikasjoner, kan det også være aktuelt å tilsette person uten seniorkompetanse. Stillingen lyses derfor ut som senior-/prosjektingeniør.
 
Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig annen tilsvarende stilling. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til utlyste stilling. 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger i et tverrfaglig miljø
 • Lyse lokaler i åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo og med egen kantine
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden organisert i grupper og/eller i eget treningsrom
 • For seniorarkitektstillingen lønnstrinn 49-59 som tilsvarer fra kr 644 700 til kr 784 400 pr. år
 • For senior-/prosjektingeniørstillingen lønnstrinn 40-52 som tilsvarer 546 400 til kr 680 800 pr. år.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning – arkitekt/ ingeniør/ planfaglig kompetanse
 • Erfaring med byplanfaglig arbeid og å lede store kompliserte planprosesser
 • Til seniorarkitektstillingen vil det særlig vektlegges byformingskompetanse
 • God kunnskap og erfaring med bruk av digitale illustrasjonsverktøy
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap og erfaring med relevant lovverk
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper

 • Sterk interesse, engasjement og erfaring med byutviklingsarbeid
 • Arbeider strukturert, analytisk og målrettet
 • Kreativ og positiv, har evne til å arbeide både selvstendig og i team

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 02.02.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Avdeling for byutvikling
Vahls gate 1
0187 Oslo

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler