Filmarkivar

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.

Nasjonalbiblioteket ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål. Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

Vi søker etter en person til en 100% fast stilling, stillingskode 1434 rådgiver, ved seksjon DBU-FILM i Mo i Rana

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver. Aktuell innplassering for stillingen er ltr 50–62 (kr 449 300 - 552 800.-). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Nasjonalbiblioteket er IA-bedrift
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner

 • Filmvitenskaplig utdanning på masternivå
 • Kunnskap om film som fysisk medium vil bli vektlagt
 • Kunnskap om norsk filmhistorie vil bli vektlagt
 • Erfaring fra håndtering av filmmateriale vil bli vektlagt
 • Erfaring fra arkivarbeid vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som er:

 • Nøyaktig og strukturert
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Omgjengelig og samarbeidsvillig

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 01.06.2020

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Digital Bibliotekutvikling, Nasjonalbiblioteket
Finsetveien 2
8624 Mo i Rana

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler