Førstekonsulent - kildeskatt på aksjeutbytte

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Avdeling Utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Gruppe 5 i Stavanger er ansvarlig for behandling av krav om refusjon av kildeskatt på norske aksjeutbytter til utenlandske aksjonærer. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408), fra kr 420 000 – kr 500 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen relevante fag, fortrinnsvis økonomi/administrasjon. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Du har god skriftlig formuleringsevne, på både norsk og engelsk
 • Det er en fordel med erfaring innen fagområdet kildeskatt på utbytte

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Du har stor arbeidskapasitet og leveranseevne
 • Du er utviklingsorientert og fleksibel  
 • Du trives med en hektisk og uforutsigbar hverdag 
 • Du er engasjert, positiv og blid  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Divisjon Brukerdialog, Avdeling Utland, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Gurli Therese R. Drivenes
Tlf: 51 91 03 14

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler