Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver

Ledig stillinger som økonom (fast og vikariat)

Økonomiavdelingen har nå ledige stillinger, hvorav noen er faste og noen vikariater. Arbeidsoppgaver for de som ansettes vil vurderes ut fra interesser, relevant erfaring og kompetanse. Blant annet kan makroøkonomiske analyser, utvikling av og arbeid med økonomiske modeller, bidrag til nasjonalbudsjettet, internasjonalt arbeid, samt å bistå politisk ledelse med utredninger og foredrag være aktuelle arbeidsoppgaver. De som ansettes må ha sterke analytiske evner og gode kunnskaper om makroøkonomi. Både nyutdannede og søkere med arbeidserfaring oppfordres til å søke.

Egenskaper og erfaring

  •  Utdanning i økonomi med fordypning i samfunnsøkonomi på mastergradsnivå eller høyere
  • God innsikt i makroøkonomiske analyser
  • Sterke analytiske evner
  • Gode samarbeidsevner
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Vi tilbyr

  • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et stort fagmiljø
  • Faglig utvikling
  • Nærhet til politiske beslutninger
  • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
  • Betalt overtid

 

Annet

Lønn: Kr. 450.000 – 700.000. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknaden merkes med referansenr. 11/19.  Søknadsfrist 27. mai 2019. Finansdepartementet ber kandidatene søke på stillingen elektronisk og laste opp vedlegg som karakterutskrifter, vitnemål og attester i søknadsportalen JobbNorge.

Kontakt: Ta kontakt med avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund, tlf.: 22 24 45 38/92 66 11 80 eller avdelingsdirektør Kristine Høegh-Omdal, tlf.: 22 24 44 69/ 93 28 08 89 for nærmere opplysninger om stillingene.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Den som tilsettes vil få en klausul om karantene og/eller saksforbud i arbeidsavtalen. Den ansatte må kunne sikkerhetsklareres. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

 

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og utlandet. Avdelingen gir råd om utformingen av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken og kommuneøkonomien. Avdelingen har blant annet ansvar for langsiktige analyser av offentlige finanser, finansielle makroanalyser, rammeverket for pengepolitikken og departementets arbeid med arbeidsmarkedet og internasjonalt økonomisk samarbeid.

Søknadsfrist: 27.05.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Frank Emil Jøssund, avdelingsdirektør
Tlf: 22 24 45 38/92 66 11 80

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler