Førstekonsulent/ rådgiver/ seniorrådgiver

Vil du jobbe med økonomistyring i Finansdepartementet?

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. 
 

Administrasjonsavdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyringen i departementet, dokumentasjon- og arkivfunksjon, utvikling og drift av IT-funksjonen, personalpolitikk og HR-funksjon, samt samordning av sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Om stillingen

I Administrasjonsavdelingen, seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, er det ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver.

Seksjonen har blant annet ansvar for departementets interne økonomistyring, herunder budsjett og regnskap. Den utlyste stillingen gjelder i hovedsak oppgaver innenfor regnskapsområdet som omfatter både departementets ordinære drift og statens gjeldsforvaltning. Det kan også bli aktuelt med oppgaver innenfor noen av seksjonens øvrige områder, som f.eks. innen budsjett, virksomhetsstyring og anskaffelser.

Departementet er kunde hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og benytter Unit4 ERP.

For å lykkes i denne stillingen må du være engasjert, nøyaktig, ansvarsbevisst, initiativrik, lærevillig, samarbeide godt, jobbe strukturert og analytisk og være faglig dyktig. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig, og bidra til å levere regnskap av høy kvalitet gjennom effektiv bruk av digitale verktøy.

Sentrale arbeidsoppgaver

Viktige oppgaver vil være:

 • måneds- og årsavslutning og årsregnskap
 • øvrige rapporteringer og kontroller
 • fakturabehandling
 • systemteknisk og regnskapsfaglig bistand til brukere av Unit4-løsningene
 • utvikling og vedlikehold av rutiner og retningslinjer

Vi ser etter

Vi ser etter deg som har:

 • høyere utdannelse innen økonomi/regnskap
 • gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig
 • kjennskap til statlig økonomiregelverk, Unit4 ERP og MS Excel

For stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves det arbeidserfaring innen regnskap, og erfaring fra statlig økonomiforvaltning vil telle positivt.

Du kjennetegnes ved:

 • analytisk og strukturert tilnærming
 • evne til å fullføre oppgaver innenfor fastsatte frister
 • tar initiativ og jobber selvstendig
 • gode samarbeidsegenskaper
 • læringsevne og læringsvilje
 • stor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspress

Annen  informasjon

Lønn: 480 000 – 700 000 (pluss betalt overtid). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Søknadsfrist:  15.08.2021, referansenr 17/21

Kontakt: Nærmere opplysninger ved avdelingsdirektør Paal Gjennestad tlf. 412 58 367

Finansdepartementet

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Den som tilsettes, vil få en klausul om karantene eller saksforbud i arbeidsavtalen. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobb-i-fin/rekrutteringsprosessen/

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Søknadsfrist: 15.08.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet

Kontaktperson:
Paal Gjennestad, avdelingsdirektør
Tlf: 412 58 367

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler