Førstekonsulent/rådgiver

Om seksjonen

Er du samfunnsøkonom og interessert i arbeidsmarkedspolitikk? Vi søker nå en engasjert medarbeider til en spennende og variert stilling i analyse- og inntekstspolitisk seksjon i Arbeidsmarkedsavdelingen. Stillingen er fast.

Seksjonen har en bred portefølje. Vi jobber med arbeidsmarkedspolitiske spørsmål, som hvordan regelverk og tiltak påvirker arbeidsmarkedet. Løpende konjunkturovervåking og analyse av utviklingen i arbeidsmarkedet er en sentral oppgave. Seksjonen leder sekretariatet for Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), og flere medarbeidere i seksjonen deltar i arbeidet med de årlige rapportene fra utvalget. Seksjonen koordinerer Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, internasjonale saker og avdelingens forskning- og utviklingsaktiviteter (FoU). Vi har dessuten ansvar for seniorpolitiske problemstillinger, blant annet aldersgrenser. Medarbeiderne våre deltar i internasjonale faggrupper i OECD, EU og nordiske fora og i utredningsarbeider internt og i andre departementer.

Som medarbeidere i departementet skal vi være faglig engasjerte, ta ansvar, være gode lagspillere og utvikle og forbedre.


Arbeidsområde

Som medarbeider hos oss vil du bidra innenfor flere av seksjonens kjerneområder. Arbeidsoppgavene for denne stillingen vil særlig omfatte analyser og vurderinger av ulike arbeidsmarkedsfaglige problemstillinger, som løpende overvåking, tolking av statistikk og framstilling av faktagrunnlag.

Avdelingen har tre seksjoner, og tilstreber at ansatte kan jobbe på tvers av seksjonene. Arbeidet vil dermed også kunne omfatte oppgaver knyttet til temaer som arbeidsmarkedstiltak, inkluderingspolitikk og budsjettarbeid.

Vi samarbeider med andre avdelinger i departementet og eksterne miljøer. Deltakelse i offentlige utredninger og meldingsarbeid mv. kan være aktuelt.


Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha

 • mastergrad i samfunnsøkonomi eller tilsvarende
 • evne til å kunne sammenfatte komplekse sammenhenger på en lett forståelig måte
 • god tallforståelse
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne 

Det er en fordel om du har

 • god forståelse av metoder som brukes i analyse av arbeidsmarkedsrelevante problemstillinger
 • gode engelskkunnskaper 
 • relevant arbeidserfaring, men også nyutdannede som blir ferdige til sommeren er velkomne til å søke

Hvem ser vi etter?

For å lykkes i denne stillingen er det viktig at du

 • er analytisk og nøyaktig
 • trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • samarbeider godt med mennesker på ulike nivåer og med ulik fagbakgrunn

Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du vil få nærhet til politiske beslutninger.
 • Du vil innplasseres som førstekonsulent eller rådgiver, avhengig av erfaringen din.
 • Lønn vil ligge mellom 500.000 og 650.000 kroner, avhengig av kvalifikasjonene dine.
 • Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan høyere lønn vurderes.
 • Som ansatt i staten får du blant annet fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse som også har et av markedets billigste boliglån. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sigrid Russwurm på tlf. 991 68 914 eller fagdirektør Sverre Try på tlf. 932 69 175.

Hvis du lurer på hvordan det er å være nyutdannet samfunnsøkonom hos oss, ta gjerne kontakt med på Vilde Antonsen på telefon 974 68 689. Hun ble uteksaminert i 2019, og har nå jobbet i avdelingen i to år. 


Søknadsfrist: 11.04.2023

Arbeidsgiver:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler