førstekonsulent/rådgiver

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Brukerdialog Avdeling Utland består av 2 seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.  

Avdelingens gruppe i Moss har ansvar for å behandle søknader om refusjon av norsk merverdiavgift fra utenlandske næringsdrivende. Arbeidet krever gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Gruppens arbeidsoppgaver er landsdekkende, og omfatter også refusjon av merverdiavgift til ambassader og internasjonale organisasjoner, samt forvaltning av den forenklede registreringsordningen for utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester til privatpersoner i Norge (VOES).

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Lønnes som førstekonsulent (kode 1408) fra kr 420 000 – kr 500 000 eller rådgiver (kode 1434) fra kr 420 000 – kr 540 000 , avhengig av kvalifikasjoner.
De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på Bachelor nivå, fortrinnsvis innen fagene økonomi og regnskap.  
 • Det er nødvendig med gode kunnskaper og ferdigheter i norsk og engelsk skriftlig og muntlig.  
 • Det er en fordel med erfaring i bruk av engelsk i arbeid eller studier.
 • Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet. 

Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Fleksibel
 • Analytisk
 • Evne til å ta initiativ og tenke nytt
 • Utpregede evner til samarbeid for felles oppgaveløsning         

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Moss

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Bernt Ankers gate 17
1534 Moss

Kontaktperson:
Lasse Markhus
Tlf: 477 08 649

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler