Førstekonsulenter/rådgivere

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

     

Vil du bli vår nye medarbeider på skattekontoret i Narvik?

Narvik kommune har 18 700 innbyggere. Byen tilbyr et rikt kulturliv og et allsidig idrettstilbud. Er du interessert i friluftsliv bør du komme til Narvik. Mulighetene er mange, og spesielt kan vi nevne at Narvik er norsk søkerby for alpin VM 2027.Det offentlige kommunikasjonstilbudet er godt utbygd. Narvik har Norges nordligste jernbane med f.eks. tog direkte til Stockholm. Harstad/Narvik lufthavn Evenes ligger 45 minutters kjøring fra Narvik sentrum. Skole- og barnehagetilbudet er også godt utviklet i Narvik. Nærhet til ulike tjenester gjør at tidsklemma ikke merkes så godt. Det er godt å bo i Narvik. 

Skattekontoret i Narvik har for tiden 28 medarbeidere fordelt på to grupper. Vi har relativt lav gjennomsnittsalder og et dynamisk miljø. Hovedoppgaven for begge gruppene er fastsetting og kontroll av skatt. Den ene gruppen har i tillegg ansvaret for publikumsveiledning og id kontroll.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingene lønnes som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434) kr 420 000 – kr 540 000 , avhengig av kvalifikasjoner. Det kan ilegges 6 måneders prøvetid.  

Kvalifikasjoner

 • 3-4 årlig relevant utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis bachelor eller høyere, med fag innen f. eks. jus, økonomi, kommunikasjon eller samfunnsfag. Internasjonale grader med være godkjent av NOKUT.
 • Du må gode IKT kunnskaper samt tallforståelse
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil være en fordel, men nyutdannede er også velkommen til å søke. 

Personlige egenskaper

 • Du identifiserer deg med Skatteetatens verdier: profesjonell, imøtekommende og nytenkende
 • Du er engasjert, positiv og har godt humør
 • Evne til å strukturere og planlegge arbeidet
 • Trives med høyt arbeidstempo og er en bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • Du er lærevillig og har evne til omstilling når det gjelder arbeidsoppgaver og endringer i organisasjonen
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidssted: Narvik

Arbeidsgiver:
Brukerdialog, Skatteetaten
Kongensgate 14-18
8514 Narvik

Kontaktperson:
Øyvind Olsen
Tlf: 461 86 488

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler