Førstetollinspektør i Tillatelsesseksjonen

Saksbehandler til vareførselsdivisjonen med arbeidssted Kristiansand

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling. Tolletaten har en ambisiøs virksomhetsstrategi som krever at vi kontinuerlig tilpasser og videreutvikler vår virksomhet. 
Vareførselsdivisjonen skal legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for både næringslivet og privatpersoner. Divisjonen skal jobbe både med forebygging og kontroll for å sikre en best mulig etterlevelse. Vareførselsdivisjonen er organisert ut ifra fagområder, hvor alle enheter har et nasjonalt ansvar innenfor sine respektive områder. 

Tillatelsesseksjonen hører inn under Regelavdelingen, og skal fullt ut ivareta det nasjonale ansvaret for behandling av tillatelser, autorisasjoner og lettelser som næringsliv og private kan oppnå gjennom tollregelverket. Seksjonen har ledig en fast fulltidsstilling for snarlig tiltredelse.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet: 

 • saksbehandle søknader etter tollregelverket, herunder klagesaker på de samme områder
 • ivareta og utvikle kontaktnett på seksjonens arbeidsområder særlig innad i Tolletaten
 • kontakt med næringsliv og private, samt informasjonsarbeid både utad og innad på seksjonens arbeidsområder

Det må påregnes variasjoner i de daglige arbeidsoppgavene i tråd med de satsinger og prioriteringer som til enhver tid er bestemt for seksjonen. 

Kvalifikasjoner:

 • tollfaglig utdanning, gjerne med relevant tilleggsutdannelse og praksis fra ett eller flere av kontrollområdene i Tolletaten
 • god kjennskap til og interesse for arbeidsområdet i seksjonen vil bli tillagt stor vekt
 • meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • erfaring fra saksbehandling og/eller kontrollvirksomhet, gjerne fra varekontroll og/eller ekspedisjonsvirksomhet i etaten
 • erfaring i bruk av ulike dataverktøy som Office-pakken og P360

Egenskaper:

 • evne til å arbeide strukturert, mål- og resultatorientert
 • behersker å jobbe både selvstendig og i team
 • utviklings- og løsningsorientert
 • organisasjonsforståelse
 • høy arbeidskapasitet og mulighet til å stå på i hektiske perioder
 • gode samarbeidsegenskaper og løsningsorientert
 • positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

Personlig egnethet, kjennskap og interesse for arbeidsområdet vil bli tillagt stor vekt.  

Vi kan tilby:

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med internopplæring
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • faglig samarbeid både internt i seksjonen og i Tolletaten, samt med andre statlige etater som for eksempel Skatteetaten 
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • moderne kontorlokaler i Kristiansand sentrum 
 • pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lønn etter statens regulativ som førstetollinspektør i lønnstrinn 54 – 58 (kr. 501 200 -534 900) pr. år avhengig av bakgrunn og kvalifikasjoner. 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte underdirektør Børre Kvernland, tlf. 90571934 / bokv@toll.no

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

Søknadsfrist: 01.02.2023

Arbeidssted: Kristiansand

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Børre Kvernland, underdirektør
bokv@toll.no
Tlf: 90571934

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler