Førstetollinspektør i Transitteringsseksjonen

Vil du jobbe med internasjonal vareflyt?

Tolletaten er ein etat i stadig utvikling. Vi har ein ambisiøs verksemdsstrategi og kan tilby spennande arbeidsoppgåver i ein organisasjon med mange endrings- og utviklingsprosessar.
Vareførselsdivisjonen skal leggje til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for næringslivet og privatpersonar. Divisjonen er organisert etter fagområde, og alle einingane har eit nasjonalt ansvar for dei respektive områda sine. Divisjonsdirektøren med tilhøyrande stab held til i Bergen.

Transitteringsseksjonen er ein del av regelavdelinga og har eit nasjonalt ansvar for å følgje opp transitteringssaker og behandle søknader som er relaterte til transitteringskonvensjonen. Seksjonen har òg produkteigaransvar for det elektroniske transitteringssystemet (NCTS/RAC). Tolletaten er for tida i gang med eit prosjekt som førebur overgangen til NCTS-fase 5, og seksjonen er involvert i dette arbeidet.

Sentrale arbeidsoppgåver i seksjonen:

 • følgje opp uoppgjorde transitteringar for inn- og utførsel
 • behandle søknader om autorisasjonar og garantiar i samsvar med transitteringskonvensjonen
 • teste deklarantar og systemtestar i transitteringssystemet
 • avdekkje og følgje opp brot på regelverk og prosedyrar
 • utføre oppgåver i prosjekt NCTS-fase 5

Den som blir tilsett, vil få arbeidsoppgåver innanfor eitt eller fleire av desse områda. Oppgåvene vil variere etter prioriteringane og satsingane som til kvar tid gjeld for seksjonen.

Kvalifikasjonar:

 • tollfagleg utdanning med god breiddekunnskap
 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • saksbehandlarerfaring
 • erfaring med bruk av ulike dataverktøy (Office-pakken, P360) og kjennskap til transitteringssystemet (NCTS)
 • Kjennskap til og interesse for fagområdet er ein stor fordel.

Personlege eigenskapar:

 • du trivst både med å jobbe i team og med å ha sjølvstendig ansvar.
 • du har høg arbeidskapasitet og evne til å stå på i hektiske periodar.
 • du tek initiativ, er nysgjerrig og er villig til å bidra på alle arbeidsområde.
 • du bidreg til eit godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • varierte og interessante arbeidsoppgåver
 • intern opplæring
 • eit godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • lønn etter Statens regulativ som førstetollinspektør i ltr. 52–58 (kr 485 800–534 900)
 • arbeidsstad sentralt i Oslo

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar.

Nærmare informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte seksjonssjef Bjørn Erik Nygård på telefon 477 80 503 / bjorn.erik.nygard@toll.no.

Inkluderande arbeidsliv og mangfald

I Tolletaten er vi opptekne av mangfald. Vi jobbar for eit inkluderande arbeidsliv og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Vi bidreg i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringa sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med funksjonsnedsetjing og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere nokon samanhengande yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lèt seg gjere. Vi gjer merksam på at opplysningar om funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hòl i CV-en kan bli brukte til statistikkformål.

Søknadsfrist: 31.01.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Bjørn Erik Nygård, seksjonssjef
bjorn.erik.nygard@toll.no
Tlf: 477 80 503

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler