Førstetollinspektør til Veiledningsseksjonen

Ønsker du å arbeide med publikumsveiledning i Tolletaten?

Vi søker etter to førstetollinspektører til Veiledningsseksjonen/Tolletatens kontaktsenter.

Tolletaten er en virksomhet i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Vareførselsdivisjonen skal legge til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer, og skal jobbe med forebygging og kontroll for å sikre god etterlevelse. Divisjonen består av fem fagavdelinger samt staber og divisjonen har sitt hovedkontor i Bergen.

Brukerdialogavdelingen har ansvar for et bredt sett av divisjonens virkemidler. En effektiv veiledningstjeneste og god samhandling med våre brukere er en viktig del av dette. Du kan bidra til å sikre at dette gjøres på best mulig måte.

Veiledningsseksjonen er en del av Brukerdialogavdelingen og består av 16 medarbeidere. Vi har ansvaret for Tolletatens kontaktsenter og besvarer i overkant av 90.000 publikumshenvendelser hvert år. Kontaktsenteret besvarer generelle henvendelser innenfor Tolletatens fag- og ansvarsområde, herunder om blant annet innførsel, utførsel, opprinnelsesregler, tolltariffen, TVINN, reisendebestemmelser, refusjoner med videre. Seksjonen er lokalisert på Helsfyr, Oslo.

Vi søker etter deg som kjenner Tolletatens samfunnsoppdrag og som ønsker å bidra med å veilede publikum i Tolletatens regelverk og prosedyrer. 

I vår betjening av publikumskanalene, benytter vi Telia ACE Interact for telefon, chat og e-post. I tillegg benytter vi Telia ACE Knowledge for chatbot og kunnskapsdatabaser. 

Hovedarbeidsoppgave vil være publikumsbetjening, og du vil bli en del av et engasjert fagmiljø. Det vil være muligheter for påvirkning, faglig utvikling og deltakelse i arbeidet med videreutvikling av den digitale dialogen med publikum. Vi samarbeider tett med våre kollegaer i fagavdelingene.

Sentrale arbeidsområder

 • Besvare publikumshenvendelser på telefon, chat og e-post
 • Bidra til utvikling og trening av dialoger i chatbot
 • Bidra til utvikling og oppdatering av ekstern/intern kunnskapsdatabase
 • Delta i fagnettverk med medarbeidere fra ulike fagavdelinger

Kvalifikasjonskrav

 • Tollfaglig utdanning 
 • Erfaring med bruk av Office365
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 
 • Behersker engelsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra ulike områder innen Tolletatens virksomhet
 • Kunnskap om regelverket innenfor Tolletatens fag- og ansvarsområde
 • Gode kunnskaper om Tolletatens oppgaver, organisering og geografiske plassering

Personlige egenskaper

 • Du har høy arbeidskapasitet og trives med å jobbe i et hektisk miljø
 • Du har evne til å arbeide selvstendig, men samtidig kunne samarbeide i team for å nå avdelingens mål
 • Du liker publikumskontakt, er serviceinnstilt og ønsker å profilere Tolletaten på en god måte
 • Du er nysgjerrig og tar utfordringer med godt humør 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Fastsatt tid til egenutvikling og kompetansehevende tiltak
 • Lønn som førstetollinspektør etter Statens regulativ ltr. 52-60. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • Arbeidssted sentralt i Oslo 

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Seksjonssjef Arnstein Lien på tlf 970 83392, e-post: arnstein.lien@toll.no

Inkludering og mangfold

Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søknadsfrist: 01.02.2023

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Arnstein Lien, seksjonssjef
arnstein.lien@toll.no
Tlf: 970 83392

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler