Folkeregisteret Stavanger søker beslutningsdyktige saksbehandlere

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til  å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor og har ansvar for å sikre interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet. Informasjonsforvaltning er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Divisjonen består av rundt 350 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har ansvar for forvaltning og utvikling av Folkeregisteret, som en rekke aktører i privat virksomhet og offentlig forvaltning, er brukere av. Et folkeregister med høy kvalitet er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og for at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt. Folkeregisterområdet har en betydelig endringsagenda med nytt lovverk og modernisering av registeret.

Folkeregisterkontorene jobber med landsdekkende oppgaveløsning. Du vil inngå i gruppen i Stavanger, som har ansvaret for å saksbehandle og kvalitetssikre innflyttingsmeldinger fra brukere som melder flytting til Norge fra utlandet. I dette ligger også ansvar for å vurdere oppholdsrett etter EØS-regelverket.

Vi søker deg som bidrar til utvikling av fagmiljøet, og som leverer god kvalitet i en hektisk hverdag. Du vil samarbeide med andre faggrupper i folkeregisteret, og med andre seksjoner og grupper i skatteetaten for øvrig. Av eksterne aktører vil særlig politi og utlendingsmyndighetene være sentrale samhandlingspartnere.

 

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger


Stillingene lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 449 300 – kr 535 200, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuer på video inntil videre. 

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå innen rettsvitenskap, eller andre relevante fagområder. Internasjonale grader må være NOKUT-godkjent
 • erfaring fra veiledning og saksbehandling vil bli vektlagt, gjerne fra Politiet, UDI eller UNE
 • ønskelig med erfaring i å vurdere oppholdsrett etter EØS-regelverket
 • god kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • god lagspiller med sterke kommunikasjonsevner
 • du er tilpasningsdyktig og liker nye utfordringer
 • beslutningsdyktig og har høy gjennomføringsevne
 • selvgående og ansvarsbevisst
 • du motiveres av å jobbe i et miljø med høyt tempo 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 11.04.2021

Arbeidssted: Stavanger

Arbeidsgiver:
Informasjonsforvaltning, Skatteetaten
Lagårdsveien 46
4010 Stavanger

Kontaktperson:
Jørgen Sperle
Tlf: 930 91 860

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler