Forretningsanalytiker produkt

Ønsker du en jobb med et tydelig samfunnsoppdrag? Er du analytisk, en god prosessdriver og trives med å jobbe i tverrfaglige team? Da vil vi gjerne ha deg med på laget! 

Norsk helsenett er et IT-selskap som jobber i grensesnittet mellom helse og IT. Vi er eid av helse- og omsorgsdepartementet og vårt oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Vi har fått stor tillit i sektoren de siste ti årene og har gjennomgått en betydelig utvikling og fått mange nye oppgaver. Vi har gått fra å være en ren driftsleverandør til å bli en nasjonal tjenesteleverandør hvor vi utvikler, drifter og forvalter sentrale løsninger i sektoren. Fremover skal vi bidra til å bygge en bedre helsetjeneste slik at informasjon og helsedata blir tilgjengelig for de som trenger den – når de trenger den. 

Avdeling innbyggertjenester har et av landets mest spennende miljøer for smidig produktutvikling og -forvaltning. Hos oss jobber vi i smidige tverrfaglige produktteam, og har ansvaret for produktene Helsenorge og felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Til avdelingen søker vi nå en forretningsanalytiker som ønsker å være med på en spennende reise med store påvirkningsmuligheter.

Som forretningsanalytiker har du ansvaret for å sikre at vi har forretningsmodeller og prisingsmekanismer i avdelingen samt sikre god forståelse for disse på både strategisk, taktisk og operasjonelt nivå. I tillegg har du ansvaret for å videreutvikle og forvalte de overordnede planene for produktene. Det er viktig at du evner å omsette kompleks informasjon til tydelig budskap slik at dette skaper innsikt og aktiviteter internt. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør. 

Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Dine hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for forretningsmodeller og prisingsmekanismer på produktene
 • Lage prognoser, kalkyler og budsjettinnspill
 • Bidra i ulike analyser og prosesser inn mot strategi- og produktstyring
 • Produsere saksunderlag for beslutningstakere og våre samarbeidspartnere
 • Identifisere forretningsbehov hos våre samarbeidspartnere samt videreutvikle og forvalte de overordnede planene for produktene
 • Strukturere og skape helhetsoversikt for verdikjeden 
 • Delta i relevante fora og prosesser knyttet til forretningsmodeller 
 • Kundedialog og oppfølging av leveranser med fokus på det merkantile

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Det er ønskelig at du har
 • Utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen økonomi/marked/administrasjon eller annen relevant kompetanse innen teknologi/informatikk, innovasjon og forretningsutvikling på minimum bachelornivå
 • Erfaring med analysearbeid samt god forståelse for prosesser i smidige organisasjoner
 • Erfaring fra arbeid i grenseflaten mellom prosess, teknologi og strategi
 • God forståelse av prosesser og aktørbildet i offentlig sektor, spesielt helsesektoren
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Det er nyttig om du også har kjennskap til e-helseløsninger og helsetjenesten

Personlige egenskaper

Som forretningsanalytiker er du selvdreven, utadvendt og strukturert. I tillegg er det viktig at du:

 • Har kommersiell teft
 • Kan se en problemstilling fra flere perspektiver
 • Har god forretningsforståelse og bidrar aktivt til nytekning og utvikling
 • Er trygg i din kommunikasjon og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Samarbeider godt med de rundt deg og ser verdien i å arbeide tverrfaglig
 • Er opptatt av å yte god service

Vi tilbyr

I Norsk helsenett lever vi etter våre verdier: Vi er nysgjerrige, vi har driv og vi bryr oss. Vi motiveres av visjonen om å knytte Helse-Norge sammen og med å forenkle helsetjenesten.

Vi kan tilby deg:

 • Spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet hvor ansatte har høy fagkompetanse, stort engasjement og utviklingsvilje.
 • Et godt arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, hvor du får mulighet til å utvikle din kompetanse og jobbe i et miljø med høyt faglig nivå
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Gode ordninger som fleksitid, 7,5 timers arbeidsdag, og gode pensjons -og forsikringsordninger i KLP og DNB
 • Et åpent kontorlandskap i moderne lokaler med gode fasiliteter på huset. 
 • En jobb med mening, samfunnsoppdraget er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe i Norsk helsenett

Norsk helsenett er omfattet av sikkerhetsloven, og for ansatte i selskapet kan det potensielt bli aktuelt med sikkerhetsklarering.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Norsk helsenett knytter Helse-Norge sammen, og har som formål å gjøre helseinformasjon og digitale tjenester tilgjengelig – trygt, enkelt og relevant. Slik hjelper vi innbyggerne med å mestre sin egen helsehverdag, helsesektoren til å yte gode helsetjenester, forskerne til å utvikle ny kunnskap og næringslivet til å levere sine tjenester for bedre helse. Vi jobber for å forenkle arbeidsdagen til helseforvaltningen slik at de kan samle seg om sitt samfunnsoppdrag.
For å kunne realisere formålet er det viktig at vi er nysgjerrige, har driv og bryr oss – noe som også er våre verdier. Vi har ansvar for de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata. Blant våre kunder er alle helseforetakene og de private sykehusene, alle kommuner, alle fastleger og en rekke andre helseaktører og ulike tredjepartsleverandører. Vi er et statsforetak med om lag 750 ansatte, og vårt hovedkontor er i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø, Bergen, Svalbard og i Oslo. Les mer om oss på vår hjemmeside nhn.no.

Søknadsfrist: 18.06.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Norsk Helsenett SF

Kontaktperson:
Jacqueline F. Paulsen, Fungerende avdelingsdirektør Innbyggertjenester
Tlf: 971 67 797

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler