Forretningsanalytikere, divisjon Informasjonsforvaltning

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. Divisjonen sikrer interne og eksterne brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet, og er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger. Informasjonsforvaltning består av rundt 300 årsverk.

Stillingene skal inngå i miljøet som jobber med Business Intelligence (BI) i Skatteetaten, som et bindeledd mellom IT og forretning. Vi søker etter deg som vil jobbe tverrfaglig som brobygger mellom ulike miljø for å få helhetlige BI-løsninger. Skatteetatens virksomhet blir stadig mer kompleks med behov for å kunne ta raskere beslutninger basert på et voksende informasjonsgrunnlag. Beslutningsstøtte av god kvalitet er nødvendig både i operativt arbeid og i styring, og bidrar til at Skatteetaten løser samfunnsoppdraget sitt på en bedre og mer effektiv måte.

På sikt vil det pågående prosjektet Minerva bidra til å forbedre etatens evne til samordnet kunnskaps- og risikobasert innsats gjennom nye forretningsprosesser og ny informasjon- og analyseplattform for etaten. BI-miljøet står sentralt som bidragsyter inn mot prosjektet. I dag benyttes BI-verktøyet Oracle BI Enterprise Edition, og etter hvert vil flere BI-verktøy tas i bruk gjennom Minerva-prosjektet.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 – kr 800 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kvalifikasjoner

høyere utdannelse på mastergradsnivå
lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
minimum 5 års arbeidserfaring fra BI eller BI-relaterte områder
erfaring med analyse- og metodearbeid
forståelse og interesse for å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og IT
erfaring med bruk av BI-verktøy og evne til å sette seg inn i og benytte nye BI-verktøy
erfaring med å håndtere store datamengder
meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
det er en fordel med erfaring fra BI-miljø i store organisasjoner
det er en fordel med kompetanse innenfor Skatteetatens arbeidsområder

Personlige egenskaper

har evne til å tenke helhetlig og samtidig kunne dykke ned i detaljene ved behov
er analytisk og løsningsorientert
tilegner deg kompetanse på nye aktuelle områder
har evne til å jobbe strukturert, effektivt, prioriterer godt og tar initiativ
har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
utviklingsorientert og nytenkende tilnærming

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 13.01.2019

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Torstein Hoem
Tlf: (+47) 997 44 293

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler