Forretningsutvikler Skatteetaten - SeniorrådgiverI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon utvikling skal være en pådriver for utvikling av Skatteetaten og etatens evne til å løse samfunnsoppdraget. Divisjonen skal lage forslag til hvordan Skatteetaten kan løse sine oppgaver bedre, og bygge kunnskap om endringer i omverden som påvirker Skatteetatens arbeid.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du lyst til å jobbe med forretningsutvikling i en stor og viktig etat. Vi søker
deg som ser sammenhenger og tenker helhetlig. Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom prosesser, teknologi,
organisasjon og regelverk.
 
Avdeling for forretningsutvikling i utviklingsdivisjonen har et bredt ansvarsområde som
blant annet består av å drive forretningsutvikling på tvers av tjenester, i og
utenfor etaten og å bidra til etatens endringsagenda.
 
Hos oss møter du ca 20 dyktige og engasjerte kolleger med bred erfarings- og
fagbakgrunn. Vi drives av å jobbe mot et viktig samfunnsoppdrag og trives med
spennende prosjekter i en variert hverdag.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme framtidens skatteetat
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Trening i arbeidstiden
 • Raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.               

Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 630.000 til 800.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid.   

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.  

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, på masternivå, for eksempel innen teknologi, jus, økonomi eller design. Bred og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring som prosess- og prosjektleder i store prosjekter eller annen ledererfaring
 • Erfaring fra ledende eller sentral rolle i endrings- og digitaliseringsprosesser
 • Erfaring med å ta helhetlig leveranseansvar
 • Erfaring fra å jobbe med forretningsutviklingsprosesser, gjerne i skjæringspunktet mot teknologi
 • Erfaring med å arbeide med komplekse problemstillinger og å koble det strategiske med det operative
 • Kan vise til metodisk tilnærming til tverrfaglig arbeid og brukerorientert tjenesteutvikling

Personlige egenskaper

 • Du er utviklingsorientert og har evne til å drive prosesser fremover
 • Du er analytisk og har evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • Du er selvstendig, tar egne beslutninger og involverer andre ved behov
 • Du er engasjert i det du gjør og gjennomfører på en profesjonell måte
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 17.08.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Utvikling, Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Christel Halsen
Tlf: 975 90 240

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler