Forsker/makroøkonom 

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.

SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

Vil du være med å tallfeste hvordan norsk økonomi virker? Vår forskning og forskningsbaserte analyser er viktige for samfunnsdebatten og danner grunnlagt for økonomisk politikk i departementene. I forskningsavdelingen, gruppe for makroøkonomi, er det ledig inntil to faste stillinger som forsker. Gruppa har ansvar for empirisk forskning på makroøkonomiske problemstillinger, samt videreutvikling av makroøkonomiske modeller for Norge og å spre forskningsbasert kunnskap om hvordan norsk økonomi virker på kort, mellomlang og lang sikt. Gruppa analyserer aktuelle økonomiske problemstillinger. Medarbeidere i gruppa har en god del kontakt med media.

De ledige stilingene skal ha fokus på forskning og analyser av finanspolitikkens virkemåte. Dette inkluderer forskning rundt og drift og videreutvikling av modellen NORA, en dynamisk stokastisk likevektsmodell (DSGE) for analyse av finanspolitikk i norsk økonomi. For den ene stillingen vil en viktig arbeidsoppgave være arbeidet med tallfesting av modellen på norske data.

Begge stillingene inngår i teamet som jobber med NORA, og vil inkludere kontakt med brukerne av modellen som fortrinnsvis er i Finansdepartementet.   

Vi tilbyr

 • Lønn som forsker (kode 1109) kr 580 000 – 715 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater.
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø 

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Kvalifikasjoner

Du har

 • Fullført doktorgrad innen relevant program (avhandling må være innlevert før tiltredelse)
 • Dokumentert høy kompetanse i makroøkonomisk teori, herunder løsning og tallfesting av makroøkonomiske modeller
 • Erfaring med bruk av empiriske analyseverktøy – erfaring med Matlab vektlegges spesielt
 • God fremstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og/eller engelsk

Det er en også en fordel om du har

 • Erfaring med bruk av makroøkonomiske modeller
 • Erfaring med bayesianske metoder
 • God fremstillingsevne på både norsk (eller skandinavisk språk) og engelsk

Personlige egenskaper

 • Meget gode analytiske evner
 • Selvstendighet
 • Målrettet
 • God gjennomføringsevne
 • Like å jobbe i team
 • Gode samarbeidsevner

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 30.01.2022

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå
Akersveien 26
0177 Oslo

Kontaktperson:
Håkon Tretvoll
hakon.tretvoll@ssb.no
Tlf: 95277259

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler