Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket er hukommelsen vårt som nasjon, og fungerer som multimedialt kunnskapssenter. For å nå målet vårt om å bli et av de mest spennende og moderne nasjonalbibliotek i Europa, setter vi fokus på faglig utvikling og nettbasert kunnskaps- og kulturformidling gjennom det digitale biblioteket.

Nasjonalbiblioteket har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og opererer med et budsjett på 562 mill kr.

Vi trenger medarbeidere som er nytenkende, fleksible, samarbeidsvillige og resultatorienterte. Som medarbeider i Nasjonalbiblioteket får du:

  • være med i den spennende prosessen med å forme en sentral kulturinstitusjon i starten av det 21. hundreåret
  • en engasjerende arbeidsplass i stadig utvikling

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke på stillingene.

Avdeling for Fag og forskning har som oppgave å utvikle kunnskap om og legge til rette for bruk av Nasjonalbibliotekets samling. Avdelingen er en viktig del av Nasjonalbibliotekets infrastruktur for forskning og bidrar med selvstendig forskning og utvikling. Arbeidet innebærer blant annet å komplettere, formidle og utvikle kunnskap om samlingen. For å styrke vårt arbeid på bokhistoriefeltet søker vi nå etter en forskningsbibliotekar til seksjonen Bøker og språk.

Vi tilbyr

Fast ansettelse i 100 % stilling som forskningsbibliotekar med stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnes fra lønnstrinn 57. Aktuell lønnsinnplassering vil være ltr. 57 – 71 som for tiden utgjør brutto kr. 490.900 – 638.700 pr. år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Annet


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.
Navn på alle søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jfr Offentlighetsloven § 25.
Kopi av attester og vitnemål vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Søk på stillingen

Søknad sendes Nasjonalbiblioteket elektronisk ved å klikke "søk på stillingen" øverst på siden.

Kvalifikasjoner

Høyere litteraturfaglig utdannelse med bokhistoriske fag- og forskningsprosjekt (f.eks. nordisk, litteraturvitenskap), dr.grad.
Erfaring fra forskningsadministrasjon og forskningsledelse
Erfaring fra arbeid i arkiv/bibliotek
Arbeid med trykte medier som aviser og tidsskrifter er en fordel

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide selvstendig, finne nye løsninger og å takle omstillinger
Gode samarbeidsevner på tvers av fagmiljø
Fleksibel og initiativrik
Evne til å arbeide strukturert og resultatorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 19.12.2017

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Fag og forskning
Henrik Ibsens gate 110
0255 Oslo

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler