Forskningsleder ved NOVA, Seksjon for aldersforskning og boligstudier

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har ledig en stilling som forskningsleder ved Seksjon for aldersforskning og boligstudier

Seksjon for aldersforskning og boligstudier består av 15 forskere med bakgrunn innenfor sosiologi, sosialøkonomi, psykologi, samfunnsgeografi og historie. Seksjonen har et hovedfokus på longitudinelle livsløpsstudier og de velferdspolitiske konsekvenser av demografiske endringer. Sentrale forskningsspørsmål dreier seg blant annet om ulike veier til aldring og eldre år, overføringer mellom generasjoner, nabolagseffekter og flyttemønstre, utviklinger i omsorgstjenestene og evaluering av ulike velferdspolitiske virkemidler, som for eksempel pensjonsreformen og boligsosiale tiltak. Seksjonen forvalter data fra store livsløpsundersøkelser.

NOVA er et oppdragsforskningsinstitutt og prosjektene er i all hovedsak eksternt finansierte. Å ta initiativ til, delta i og legge til rette for akkvisisjon av og forskning i prosjekter som bidrar til å opprettholde og videreutvikle kompetansen til seksjonen og dens forskere er derfor en viktig del av arbeidet som forskningsleder. Vi leter etter en forskningsleder som kan bygge på den eksisterende kompetansen i seksjonen og videreutvikle forskningen innenfor seksjonens og NOVAs strategiske satsinger.

NOVA er et institutt i Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) i HiOA, og som forskningsleder ved NOVA er en del av ansvaret å aktivt arbeide for å understøtte HiOAs Strategi 2024, bidra til virksomheten og målene for SVA, samt å bygge relasjoner til utdanningene ved HiOA. 

NOVAs fire forskningsledere rapporterer direkte til direktøren og inngår i NOVAs ledergruppe sammen med forskningssjef og administrativ leder. Tilsettingen skjer for en periode på tre år med mulighet for forlengelse. Forskningslederstillingen er en funksjon som utøves på grunnlag av fast tilsetting ved NOVA, det vil si at forskningsleder også vil få tilbud om fast tilsetting som vitenskapelig ansatt.

Vi søker deg som har

 • Doktorgrad innenfor relevant fagområde kreves.
 • Søkere bør ha erfaring fra prosjektakkvisisjon.
 • Erfaring fra forskning, inkludert vitenskapelig publisering, deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk, vektlegges.
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og gruppeledelse.
 • Søkere bør ha erfaring med alders- og/eller boligforskning, samt en generell interesse for samfunnsvitenskapelige livsløpsstudier

Vi ønsker deg som har
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement
 • Gode kommunikasjonsevner
 • En inkluderende lederstil

Vi kan tilby deg

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass med muligheter for faglig utvikling
 • en arbeidsplass i utvikling med ambisjon om å bli Norges neste universitet
 • en seksjon med godt arbeidsmiljø og høy tillit
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Ved søknad kan du laste opp alle relevante dokumenter i vårt søknadssystem. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du problemer med søknadsportalen, kontakt May-Lill Skogli på e-post may-lill.skogli@nova.hioa.no eller telefon 40 24 40 28.


Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Bjørn Hvinden, direktør, telefon +47 959 92 870
 • Marijke Veenstra, forskningsleder, telefon +47 902 30 254

Stillingen plasseres i stillingskode 1211 seksjonssjef. Lønn etter avtale.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden "logg inn og søk stillingen".

Søknadsfrist:         1. desember 2017

Ref:                       17/07271

Søknadsfrist: 01.12.2017

Arbeidssted: Stensberggata 26

Arbeidsgiver:
Høgskolen i Oslo og Akershus

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler