Forvalter med tjenesteansvar - forskning og innovasjon

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester,  lønn og personal. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Vil du være med på å sikre at forskerne i Helse Sør-Øst får stabile og gode IKT løsninger som understøtter den omfattende forskningen i regionen? Da søker vi deg som forvalter med tjenesteansvar til seksjonen Forskningsstøtte.

Seksjonen tilhører avdeling for Spesialtjenester, en av fire avdelinger innenfor virksomhetsområdet Produksjon. Avdelingen leverer drift, forvaltning og rådgivning knyttet til tjenesteområder som er under utvikling i Sykehuspartner. Dette er foruten IKT-støtte til forskningsmiljøene i Helse Sør-Øst, støtte til håndtering av medisinteknisk utstyr (MTU), sykehusspesifikke løsninger, Sykehuspartners interne IKT applikasjoner og prehospitale løsninger.

Seksjonen Forskningsstøtte leverer i dag forvaltning av applikasjoner for understøttelse av forskning og
nasjonale kvalitetsregistre driftet av Helse Sør-Øst. Det forventes at tjenestene som understøtter forskningen vil øke i omfang og kompleksitet. Vi søker nå dyktige kandidater med erfaring fra IKT løsninger, forvaltning og/eller applikasjonsdrift som vil bidra til å bygge god forvaltning i en bransje i sterk utvikling og vekst.
Organisasjonen er i en omstillingsperiode og arbeidsoppgaver kan endres som en følge av dette.

Vi tilbyr

En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje.
Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
Fleksible arbeidstidsordninger
Nyansattkurs og gode muligheter for å delta i strukturerte opplæringsløp.
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Kvalifikasjoner

Forretningsforståelse for IKT og erfaring fra drift/utvikling eller forvaltning av IKT løsninger
Relevant høyere utdanning innen IKT
Gode IT kunnskaper og kompetanse på Microsoft teknologi
Erfaring med koordineringsarbeid og oppfølging av fagpersoner
Kjennskap til applikasjonsforvaltning
Team- og samhandlingskompetanse
Kjennskap til ITIL prosesser ønskelig, men ikke noe absolutt krav
God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner på både operasjonelt og strategisk nivå – internt og mot helseforetakene
Evne til å jobbe i team der det søkes å få til synergier når ulike fagkompetanser jobber sammen.
Evne til å jobbe selvstendig og se oppgaver.
Sterk gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
Resultat- og løsningsorientert.
Evne til å møte kunder og kolleger med respekt.
Trives i et aktivt og travelt miljø
Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.01.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:

Hoffsveien 1D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Gulay Kutal
Tlf: 92604778

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler