Forvalter med tjenesteansvar

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.

 

Sykehuspartner – en partner for helsetjenester i utvikling.


Vil du være med på å sikre at sykehusene i Helse Sør-Øst får stabile og gode IKT løsninger som understøtter pasientbehandlingen? Da er denne stillingen noe for deg!

Vi søker nå kandidat med erfaring fra forvaltning og applikasjonsdrift av IKT løsninger. Seksjonen tilhører avdeling for Spesialtjenester og avdelingen leverer drift, forvaltning og rådgivning knyttet til flere tjenesteområder i Sykehuspartner.
Seksjonen sykehusspesifikke løsninger har ansvar for forvaltning av lokale, sykehusspesifikke administrative og kliniske løsninger. Seksjonen bidrar også med tilbudsskriving og tjenesteprising, levere tjenesteendringer og delta i prosjekter for utvikling av nye tjenester. Applikasjonene er kritiske i helsepersonellets arbeid med å bedre helse og redde pasienters liv, og det stiller store krav til kvalitet og stabilitet.
Enheten administrative sykehusspesifikke løsninger skal rekruttere ny forvalter med tjenesteansvar til å forvalte bygg- og eiendomstjenester. En del av ansvaret er også å delta i forskjellige forumer for å presentere Sykehuspartner samt bistå med kompetanse i faget og bistå for å gjennomføre forskjellige prosesser. Man skal også aktivt delta i å definere fremtidige strategier i HSØ når det gjelder digitalt samhandling for Bygg og Eiendom.

Vi tilbyr

En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje.
Deltagelse i spennende endrings- og utviklingsprosesser innen fagområdet.
Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
Stor grad av frihet og påvirkningsmulighet
Fleksible arbeidstidsordninger
Nyansattkurs og gode muligheter for å delta i strukturerte opplæringsløp.
Gode forsikrings- og pensjonsvilkårVi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kvalifikasjoner

Forretningsforståelse for IKT og erfaring fra drift/utvikling eller forvaltning av IKT løsninger
Gode IT kunnskaper og kompetanse på Microsoft teknologi
Kjennskap til applikasjonsforvaltning
Gode samarbeidsevner både internt i Sykehuspartner og eksternt med systemeiere og sluttbrukere hos foretakene og leverandørene
Team- og samhandlingskompetanse
Kjennskap til ITIL prosesser ønskelig, men ikke noe absolutt krav
Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

Evne til helhetsforståelse av tjenestene som leveres.
Være analytisk, koordinerende og ha påvirkningskraft.
Serviceinnstilt og kundeorientert.
Resultatorientert, selvstendig.
Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
Må trives i et aktivt og travelt miljø.
Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.
Sterk gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
Evne til å møte kunder og kolleger med respekt.
Evne til å jobbe i team der det søkes å få til synergier når ulike fagkompetanser jobber sammen

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 10.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Sykehusspesifikke administrative løsninger
Hoffsveien 1 D
0275 Oslo

Kontaktperson:
Evy Merete Solem
Tlf: 92829703

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler