Forvalter – syntetiske data

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no
UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge.
 
DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdeling i UDI (Utlendingsdirektoratet) med i underkant av 80 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.        
 
Det gjenstår mye utvikling før vi er i mål, og alt vi leverer må testes grundig gjennom hele verdikjeden i offentlig forvaltning. UDI ønsker derfor å styrke arbeidet med forvalting og utvikling av testdata for vårt ansvarsområde, som inkluderer hele utlendingsforvaltningen. I dette ligger det ikke bare å oppfylle kravene i ny personvernforordning (GDPR), men også å bidra til bedre og mer effektiv testing.
 
Vi ønsker å styrke vår gruppe av testledere med en ressurs som får ansvar for å kartlegge behovet for testdata i utlendingsforvaltningen samt å levere syntetiske og anonymiserte data til hele organisasjonen, og til våre samhandlingspartnere. Du vil jobbe på tvers av hele organisasjonen og ha utstrakt dialog med fagavdelingene, utviklere, team-, prosjekt- og testledere. I tillegg vil du representere UDI i eksterne samarbeidsfora som omhandler testing på tvers av offentlig sektor.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • Muligheten til å forme et miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer
 • Engasjerte og kompetente kollegaer som jobber mot et felles mål
 • Helt nye moderne lokaler på Helsfyr – Valle View
 • Betalt overtid
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Sommertid/vintertid
 • Mobil arbeidsplass
 • Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet 500 000 kr til 700 000 kr brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Ved utdanning fra utlandet ber vi om attest fra Nokut.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.

I samsvar med offentleglova kan navnet ditt som søker offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå innen informatikk eller lignende. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med test og syntetiske testdata
 • Kunnskap om/erfaring med smidig utviklingsmetodikk
 • Kunnskap om/erfaring med innebygget personvern
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk   

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og har evne til å se helhet.
 • Du er strukturert, ryddig og systematisk.
 • Du har gode evner til teambygging.
 • Du kommuniserer godt med de rundt deg.
 • Du er lett å samarbeide med.  
 • Du har forståelse for UDIs rolle og samfunnsoppdrag.  

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 27.09.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
UDI
Innspurten
0663 Oslo

Kontaktperson:
Tore Magnus Oraug
Tlf: 97772493

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler