Forvaltningrett/offentlige anskaffelser

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Stillingen dekker et bredt spekter av juridiske oppgaver. Den vil rapportere til leder av avdeling informasjonssikkerhet og anskaffelser, men skal samtidig være en ressurs for juridiske spørsmål i hele divisjonen Økonomi og IT.

Du vil få spennende oppgaver både fra IT- og dokumentasjonsavdelingen, avdeling økonomi- og tilskudd og divisjonsdirektøren.  

Divisjonen er lokalisert både i Oslo og Narvik. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

   

Vi tilbyr

Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 430 500 til kr. 575 600) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 535 200 til kr. 643 000 brutto pr år).
Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Fleksibel arbeidstid og mulighet til å trene i arbeidstiden
IMDi er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø 
En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
Gode muligheter for faglig utvikling
Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med treningsrom, garderobe og innendørs
sykkelparkering i bygget

Kvalifikasjoner

Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk er nødvendig

Relevant erfaring fra offentlig sektor med kjennskap til de aktuelle lovverkene er en fordel

Erfaring med digitaliseringsprosjekter og/eller IKT-avtaler vil være nyttig

Nyutdannete vil også bli vurdert

Personlige egenskaper

Initiativrik, løsningsorientert, med gjennomføringsevne
Gode samarbeidsevner
Bra skriftlig og muntlig framstillingsevne
Evne til å jobbe selvstendig 
Vilje og evne til å tåle høy arbeidsbelastning i perioder

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 26.04.2021

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Avdeling Informasjonssikkerhet og anskaffelser, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Tollbugata 20
0152 Oslo

Kontaktperson:
Bjørn-Erik Moseng
Tlf: 95842190

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler