FoU- Teknologiforskning - Kartverket har ledig spennende stilling som teknologiforsker

Er du nysgjerrig? Graver og leter du for å finne ut av ting? Lar du deg fasinere av teknologier som er så gjennomgripende at de fører til store endringer i samfunnet? Synes du det høres spennende ut å jobbe med prosjekter knyttet til et stort forskningsområde som spenner fra satellittbasert klimaovervåkning  og maskinlæring på geodata, til posisjonsbestemmelse og kartgrunnlag for utvikling av autonome transportsystemer? Ønsker du å bidra til kunnskapsutvikling innenfor teknologiske løsninger for interoperabilitet, mer effektiv og automatisert datafangst, kvalitetssikring og effektiv utveksling av geodata? I såfall kan dette være noe for deg!

FN anslår at 80% av alle data som skapes i verden har tilknytning til geografisk plassering. St.meld.nr. 22 (2020-2021) Data som ressurs, viser til at Norge kan doble verdiskapningen i datadreven økonomi fra 150 til 300 Mrd NOK innen 2030. En slik vekst i den datadrevne økonomien forutsetter derfor enkel og effektiv tilgang til kart- og stedsdata med høy kvalitet. Det gjør også bærekraftig samfunnsplanlegging og forebyggende beredskap knyttet til et klima i endring. Dette gjør forskning og utvikling (FoU) knyttet til effektiv utnyttelse av kart- og stedsdata viktigere enn noensinne!

Kartverket oppretter derfor en ny avdeling for å styrke innsatsen på forskning og utvikling på våre fagområder, og bidra til at Norge er ledende i bruk av geografisk informasjon. Til denne avdelingen søker vi nå teknologiforsker for å arbeide i strategiske FoU prosjekter. Stillingen er ny og vil være sentral i Kartverkets strategiske utvikling og ambisjon på FoU området.

Du vil bli fast ansatt i Kartverket og rapporterer til avdelingsdirektør for FoU som har tilknytning til geodesidivisjonen. FoU avdelingen skal levere ny kunnskap til alle Kartverkets divisjoner og fagområder. Du kommer derfor til å samarbeide med de ulike fagområdene i Kartverket omkring utvikling av prosjektideer og FoU behov.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle kunnskap innen:
  • nye løsninger for effektiv lagring og uthenting av geodata 
  • muliggjørende teknologier som kan støtte effektiv lagring, kvalitetssikring og uthenting av geodata, som for eksempel maskinlæring/kunstig intelligens
  • interoperable tjenester, datautveksling på tvers av sektorer, økosystem og nasjoner
 • Delta i og lede arbeidspakker i FoU-prosjekter. Prosjektledelse kan også være aktuelt.
 • Definere prosjekter i samarbeid med fagmiljøene/teamene i divisjonene som gir strategisk kunnskapsutvikling
 • Samarbeid med eksterne parter og fagmiljøer/team i Kartverket i tilknytning til FoU prosjekter
 • Sikre kunnskapsoverføring og jobbe aktivt med formidling til relevante fagmiljøer i divisjonene i Kartverket

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning fra høyskole/universitet (masternivå) innen IKT, matematikk, statistikk, kybernetikk eller tilgrensende fagfelt
 • Utenlandsk utdannelse må være godkjent av NOKUT
 • Du må ha erfaring med muliggjørende teknologier og løsninger for effektiv dataflyt av store datamengder

Ønskelige krav:

 •  Erfaring med geodata 
 • Du bør ha erfaring med arbeid i FoU prosjekter
 • Du bør ha gode norsk og engelsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du må være systematisk og strukturert med evne til å jobbe målrettet 
 • Du må være løsningsorientert, strategisk og ha god gjennomføringsevne
 • Du må være nysgjerrig, med egen drive på å forstå behov, mennesker, teknologi og nye muligheter
 • Du må ha drive og entusiasme for FoU arbeid
 • Du må ha god evne til å samarbeide og bidra aktivt til å skape dynamikk og et brukerorientert FoU-miljø 

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Stillingen lønnes etter kode 1181 senioringeniør fra kr 750 000,- til kr 850 000,-  avhengig av utdanning og erfaring. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
Vi gleder oss til å motta søknaden din.

Kartverket er den nasjonale drivkraften for geografisk informasjon og pådriver for at Norge er ledende i bruk av stedsdata. Vi gjør det enkelt både å samle, bearbeide og dele stedfestet informasjon. Gjennom samarbeid med både private og offentlige aktører jobber vi for et bærekraftig samfunn ved å utvikle den geografiske infrastrukturen til å bli fellesskapets digitale tvilling. Vi dekker også Norges behov for offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Hovedkontoret ligger på Hønefoss. I tillegg har vi 13 kontorsteder fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, samt et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard.

I Kartverket legger vi vekt på tydelige retningsvalg, gode arbeidsbetingelser, kompetanseutvikling og karrieremuligheter.
Våre kjerneverdier er: Inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. 

Les mer på www.kartverket.no 

Søknadsfrist: 10.07.2022

Arbeidssted: Hønefoss

Arbeidsgiver:
Kartverket

Kontaktperson:
Reidun Kittelsrud, fung. leder FoU
Tlf: 979 00 000

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler