Fremoverlent teknolog til Tolletatens digitaliseringsprogram

Vil du være med på å forme hvordan teknologi kan understøtte Tolletatens samfunnsoppdrag?

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. I den sammenheng har etaten etablert et digitaliseringsprogram som både erstatter gamle løsninger og etablerer IT-løsninger på helt nye områder. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere.

Vi søker etter en ledende utvikler/ teknisk arkitekt som kan bidra til å forme hvordan vi best skal utnytte teknologi til å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi ser etter deg som vil jobbe i et miljø hvor det skjer mye på en gang i høyt tempo. Som ledende utvikler/ arkitekt vil du ha en ledende rolle i å gjøre de riktige løsningsvalgene for etaten. Er du opptatt av fag, kvalitet og utvikling, kan du her spille en sentral rolle i et av de mest spennende programmene i offentlig sektor.

IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser i tverrfaglige leveranseteam. Teamene består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et av teamene og samtidig inngå i et tverrgående arkitekturteam og fagnettverk.

Egenutvikling skjer på en moderne Java-plattform som vi prøver å holde oppdatert med det som skjer – om du trenger noen tekniske stikkord kan vi nevne asynkrone og hendelsesbaserte løsninger, CI/CD, REST, JavaScript-baserte mikro-frontends, og rammeverk som React, Spring Boot, Openshift og Hadoop.

Hos oss vil du:

 • inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring
 • ha mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg og arkitektur
 • også ha mulighet til å veksle mellom å jobbe overordnet med referansearkitektur og tekniske målbilder og inn i prosjekt- eller forvaltningsteam
 • ha en jobb som betyr noe

Vi ser etter deg som:

 • trives der det skjer i en hverdag fylt av teknologi og stort digitaliseringspotensiale
 • har en evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver
 • har svært gode samarbeidsevner og kan føre konstruktiv dialog med teknologer, beslutningstakere og brukere
 • vil ta et helhetlig ansvar og arbeide metodisk for å oppnå resultater
 • er fremoverlent og kan lede og få med deg andre
 • er sulten på å lære ny teknologi og vurdere hvordan teknologien kan bidra til å løse samfunnsoppdraget

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad
 • minst 5 års erfaring som teknisk løsningsarkitekt, ledende utvikler eller tilsvarende
 • erfaring som utvikler på en moderne, Java-basert utviklingsplattform
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk
 • bred erfaring fra smidig utvikling og tverrfaglige team

Vi tilbyr:

 • lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 673 800 - 837 200 kr per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til faglig utvikling og kursing
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke Tolletatens fremtidige teknologivalg
 • godt kollegialt og sosialt miljø
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden. 

Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon. Avdelingen er nyetablert og skal være et fagmiljø innenfor arkitektur og digitalisering som samarbeider tett med forretningssiden om den digitale virksomhetsutviklingen av etaten.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold
I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Annette Ommundsen på tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no) eller seniorrådgiver Lars Reed på tlf. 928 69 722 (lars.reed@toll.no). For mer info om å jobbe hos oss, se toll.no/jobb.

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 12.10.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Annette Ommundsen, avdelingsdirektør
aomm@toll.no
Tlf: 970 36 245

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler