Fungerende fylkeslege

 

Fylkesmannen i Buskerud har ledig engasjement i 100% stilling som fungerende fylkeslege i Helse-, sosial- og vergemålsavdelingen som har 38 ansatte fordelt på ulike fagområder.

 

Fylkeslegen inngår i lederteamet i avdelingen og har ansvar for tilsyn på helseområdet og helsemessig beredskap. Fylkeslegen har overordnet medisinskfaglig ansvar i arbeidet med rettighetsklager, og resultatansvaret for utviklingsoppgaver fra Helsedirektoratet. Kravene vi setter til vår saksbehandling er at våre avgjørelser skal være kvalitetssikret av både helsefaglige og helserettslige saksbehandlere i et tett samarbeid. Fylkeslegen har rapporteringsansvaret på sitt fagområde og det ligger til stillingen å ha personalansvar.

 

Fylkesmannsembetene står ovenfor større strukturendringer, og Fylkesmannen i Buskerud vil fra 1. januar 2019 bli slått sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold. Stillingen er ledig fra 20. desember 2017, med varighet frem til iverksetting av ny struktur for fylkesmannen den 1. januar 2019. Dersom det ansettes interne søkere vil det kunne bli andre engasjement ledig.

 

Du må ha:

  • medisinsk embetseksamen og autorisasjon som norsk lege
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Du bør ha:

  • ledererfaring/ faglig kunnskap om ledelse
  • kunnskap om saksbehandling av tilsynssaker på helseområdet
  • relevant faglig erfaring
  • erfaring fra tilsvarende stilling 

Det vil legges stor vekt på personlig egnethet og det er en fordel med mulighet for rask tiltredelse i stillingen.

 

Stillingen er et midlertidig engasjement fram til 31. desember 2018, og lønnes som fylkeslege i stillingskode 0779, brutto årslønn kr 769 000 – 989 000 i Statens lønnsregulativ.

Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstid. Prøvetiden er seks måneder og statlige ansettelsesvilkår gjelder. Arbeidssted er Statens hus i Drammen.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om navn på søker kan bli gjort offentlig, selv om søker ber om unntak fra offentlighet.

 

Nærmere opplysninger ved fungerende avdelingsdirektør Une Borg Kjølseth tlf. 32 26 68 54 / 922 12 957.

 

Vi ber deg sende søknaden elektronisk via Jobbnorge.no innen 27. november 2017.

 

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 27.11.2017

Arbeidssted: Statens hus

Arbeidsgiver:
Fylkesmannen i Buskerud

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler