Funksjonell løsningsarkitekt med hjerte som banker for brukerne

Vil du være med på å forme brukerorienterte tjenester til tollere, næringslivet og innbyggere?

Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. I den sammenheng har etaten etablert et digitaliseringsprogram som både erstatter gamle løsninger og etablerer IT-løsninger på helt nye områder. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det «lett å gjøre rett» for våre brukere.

Vi søker etter en funksjonell løsningsarkitekt som kan være med å definere og videreutvikle brukerorienterte tjenester til interne og eksterne brukere. Hos oss vil du få jobbe med blant annet behovskartlegging, tjenestedesign og produktutvikling og samarbeide tett med produkteiere og fagpersoner. Du vil være den som omformer behovene til modeller og spesifikasjoner til utviklerne. Er du opptatt av fag, kvalitet og utvikling, kan du her spille en sentral rolle i et av de mest spennende programmene i offentlig sektor.

IT-utviklingen i etaten skjer gjennom en smidig gjennomføringsmodell med kontinuerlige leveranser og høy grad av brukerorientering. Vi benytter teknikker som lar brukerne komme tett på designprosessen, slik som designsprint, design thinking og brukertesting. Utvikling gjøres av tverrfaglige leveranseteamteam som består av utviklere, arkitekter, driftere, produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et team, samtidig som du inngår i et tverrgående arkitekturteam og fagnettverk.

Hos oss vil du: 

 • delta i alle faser fra konsept til forvaltning 
 • ha mulighet for å veksle mellom å jobbe overordnet med funksjonelle målbilder og mer detaljert inn i utviklingsteam 
 • jobbe tett med produkteiere og fagressurser med å avdekke behov og utvikle idéer og konsepter 
 • inngå i et sterkt tverrfaglig miljø med fokus å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi 
 • bruke din kompetanse til å utforme fremtidsrettede tjenester som adresserer vårt samfunnsoppdrag 

Vi ser etter deg som:  

 • evner å forstå og kommunisere abstrakte konsepter og strukturer 
 • trives med å drive prosesser metodisk 
 • er åpen, kreativ og fremoverlent og kan være en god sparringspartner for virksomheten 
 • evne til å sette deg inn i nye fagområder, regelverk og arbeidsprosesser 
 • kan kommunisere både med teknologer, virksomhetens beslutningstakere og sluttbrukere 
 • liker utfordringene i å forene juridiske krav og god brukeropplevelse
 • trives med høyt aktivitetsnivå og ambisiøse leveransekrav  

Kvalifikasjoner: 

 • fullført relevant mastergrad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad. 
 • minimum fem års relevant erfaring
 • bred erfaring med behovskartlegging, tjenestedesign, prosessmodellering og kravspesifisering i smidige gjennomføringsmodeller 
 • god teknisk forståelse; har deltatt i utviklingsprosjekter og har erfaring med utbredte arkitekturmønstre
 • kunnskap om brukersentrert utforming, brukskvalitet, personvern- og informasjonssikkerhetskrav 
 • meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk 
 • gjerne erfaring med å utforme informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering
 • gjerne erfaring innenfor etterretning og dataanalyseområdet 

Vi tilbyr: 

 • lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 682 200 - 826 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • mulighet til faglig utvikling og kursing
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet for å gjøre en forskjell
 • godt kollegialt og sosialt miljø 
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden.

Stillingen er plassert i digitaliseringsavdelingen i Tolletatens IT-divisjon. Avdelingen er nyetablert og skal være et fagmiljø innenfor arkitektur og digitalisering som samarbeider tett med forretningssiden om den digitale virksomhetsutviklingen av etaten.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål. 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Nærmere opplysninger om de aktuelle arbeidsområdene kan du få ved henvendelse til avdelingsdirektør Annette Ommundsen tlf. 970 36 245 (aomm@toll.no)

Søknadsfrist er: 12.10.2020

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og vet hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2020 en samlet budsjettramme på 1,765 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

Søknadsfrist: 12.10.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Tolletaten

Kontaktperson:
Annette Ommundsen, avdelingsdirektør
aomm@toll.no
Tlf: 970 36 245

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler