Gruppeleder for Arkitektur, Kompetansesenteret, i Utviklingsavdelingen i division IT

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.

Arkitektur er en gruppe i Kompetansesenteret og består av ca. 20 høyt kompetente medarbeidere som jobber innen fagfeltene løsningsarkitektur og informasjonsarkitektur. Vi søker nå etter en leder av gruppen med virkning fra 01.01.2019.

Hovedarbeidsområder for gruppen er:
  • Løsningsarkitektur
  • Informasjonsarkitektur
  • Kompetanseutvikling
  • Interessenthåndtering
Skatteetaten gjennomfører en rekke større og mellomstore prosjekter for å utvikle og forbedre tjenestene som leveres til skattytere. For å nå målene med disse prosjektene er det nødvendig med et enhetlig løsnings- og informasjonsdesign, og gruppens medarbeidere er sentrale i utarbeidelsen av dette i løsningene.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 695 500 til kr 848 800 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere utdanning på masternivå
minst 5 års relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor
erfaring fra:
  • personal- og linjeledelse
  • bemanne utviklingsprosjekter
  • arbeid mot toppledelse og beslutningsprosesser i ledergrupper
  • IT som endringsdriver

god forståelse for samfunnsutviklingen, inklusive potensiale for digitalisering
god virksomhetsforståelse, herunder forståelse av brukernes behov
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
pågangsmot og gjennomføringsevne
endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
evne til å samhandle og bygge relasjoner både internt og eksternt
strukturert og analytisk
lojalitet til beslutninger og prosesser

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Johan Seim
Johan.Seim@skatteetaten.no

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler