Gruppeleder Forretningspartner, divisjon IT

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.

Gruppe Forretningspartner skal være bindeleddet mellom IT og de andre divisjonene og SKD. Den skal være en proaktiv rådgiver om IT mulighetsrom og forbedring av tjenestene og representere IT i de horisontale bestillingsprosessene. Gruppen vil koordinere rapportering på prosjektene og tjenestene mot divisjonene, og er ansvarlig på vegne av IT i avviksprosessen. Gruppen er også ansvarlig for IT sine leveranser i Porteføljestyringsprosessen. Gruppen har ansvar for å levere utredninger på bestilling. Arbeidet i gruppen er tenkt organisert rundt forretningsteam som jobber tett med resultatenhetene.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Skatteetaten er i omstilling, noe som kan medføre endringer i stillingens oppgaver og ansvarsområder.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr. 750 000 –kr. 890 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen kan ilegges seks måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole innen administrasjon, økonomi, jus eller IT, på masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
erfaring med utredningsarbeid i brytningspunktet forretningsutvikling, rettsutvikling og IT-utvikling ønskelig
erfaring med å besvare forespørsler fra eier (eksempelvis Finansdepartementet) med svært korte frister.
erfaring med å få andre utenfor egen organisasjon til å levere på kritiske oppgaver med korte frister
god IT forståelse og kunnskap om arkitekturmålbilder og løsningsmønstre.
god forståelse for styringsprosesser/governance.
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
god erfaring med å lede medarbeidere med et bredt kompetansespenn.
fordel med erfaring fra et departement og en utførende etat
ønskelig med erfaring fra inngåelse og implementering av tjenesteavtaler

Personlige egenskaper

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
har pågangsmot og gjennomføringsevne
er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
har evne til å tenke helhetlig og ta ansvar utover eget ansvarsområde
har forhandlingsevne og evne til å finne gode pragmatiske løsninger gjennom dialog

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Anne Foss Abrahamsen
Tlf: (+47) 900 83 163

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler