Gruppeleder i Nordfjordeid

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Brukerdialog vil ha ansvaret for alle publikumstjenester som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal forvalte og utvikle ordningene knyttet til skatt og avgift, og utvikle etatens dialog med brukerne. Brukerdialog skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.

Gruppen i Nordfjordeid har 15 medarbeidere og deltar i arbeidet med kvalitet og oppfølging av skattemeldingen for pensjonister, lønnstakere og næringsdrivende. Gruppen utfører både veiledning, informasjon, fastsettelse- og kontrollarbeid innen ulike områder. De har også ansvar for publikumsveiledning og ID-kontroll ved Nordfjordeid Skattekontor.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 600 000 – kr 730 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Generelt:
Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning fra universitet/høyskole, fortrinnsvis på bachelornivå. Relevant erfaring innen ledelse eller fra fagområdene, kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning.
Kunnskap om et eller flere av fagområdene du skal lede
Det er ønskelig med ledererfaring
Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og ser potensiale for digitalisering
Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov

Personlige egenskaper

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
har pågangsmot og gjennomføringsevne
er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
er fleksibel, nytenkende og serviceorientert

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 28.10.2018

Arbeidssted: Nordfjordeid

Arbeidsgiver:

Postvegen 3
6770 Nordfjordeid

Kontaktperson:
Gerd Janne Skodje
Tlf: 976 16 982

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler