Gruppeleder Infrastruktur Leveranse Basis, divisjon IT

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.

Avdeling Infrastruktur har ansvar for all infrastruktur og IT drift Skatteetaten. Våre systemer har stor samfunnsmessig betydning, både økonomisk og for borgerne og brukerne. Det stilles store krav til ytelse, kvalitet og brukervennlighet.
Avdelingen består av tre seksjoner og har 150 medarbeidere.

Seksjon Leveranse har ansvar for utvikling og videreutvikling av etatens tekniske
infrastruktur som dekker alt fra klientutstyr, serverplattformer, skyløsninger, LAN/WAN, telefoni, sikkerhet-, drift- og datalagringsløsninger for etatens 6500 ansatte.
Vi etablerer løsninger basert på tjenesteorientert arkitektur både for interne og eksterne løsninger som infrastrukturen må understøtte.
Infrastrukturen designes for høy tilgjengelighet (24/7), sikkerhet. Vi har etablert en intern skyløsning og all infrastruktur og applikasjoner gjøres skyklare.

Du vil du få en faglig spennende hverdag med å lede en gruppe på 14 medarbeidere som er
lokalisert i Grimstad.

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 720 000 – kr 820 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen kan ilegges seks måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

relevant høyere utdannelse fra universitet/høyskole innen administrasjon, økonomi eller IT, gjerne på masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
erfaring med ledelse av større IT Infrastruktur-prosjekter
ledererfaring fra store organisasjoner med kompleksitet, teknologi og stort antall prosjekter
erfaring med teknisk arkitekturarbeid
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov

Personlige egenskaper

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
har pågangsmot og gjennomføringsevne
er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
løsningsorientert, strukturert og nytenkende med evne til å ta initiativ
du må trives med høyt tempo og stor arbeidsintensitet

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Egil Staverløkk
Tlf: (+47) 908 44 608

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler