Gruppeleder kommunikasjon, IT- og administrative systemer, divisjon IT

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Nå omorganiserer vi for å møte stadig raskere endringer i samfunnet. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 700 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

IT divisjonen skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranser på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt.

Underdirektøren har det overordnede ansvaret for gruppen med resultat, personal- og økonomiansvar, og rapporterer til seksjonsleder for Kommunikasjon og brukerstøtte. Som leder av gruppen vil en av dine viktigste oppgaver være å opprettholde brukernes høye tilfredshet med brukerstøtte, ved blant annet å videreutvikle enhetens kontaktpunkter for alle typer daglige henvendelser og forespørsler. Du får ansvaret for at etatens 1. og 2. linje interne brukerstøtte på IT- og administrative systemer fungerer effektivt og brukervennlig. Du vil utøve stor grad av fjernledelse og drive tett oppfølging av eksterne leverandører. Du vil samarbeide tett med andre enheter i Skatteetaten.

Gruppen har 15 fast ansatte og 5 innleide konsulenter, og er en av to grupper i seksjonen Kommunikasjon og brukerstøtte. Den strategiske retningen for enheten er å løse flest mulig henvendelser ved første kontaktpunkt. Enheten har også et brukerkommunikasjonsteam som skal sikre god brukerstøtte innenfor "hjelp til selvhjelp".

Vi søker deg som ønsker å bidra til den spennende endringsreisen som Skatteetaten står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
en raus personalpolitikk
medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), kr 600 000 til kr 695 500 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

høyere relevant utdannelse på bachelornivå
særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
god kjennskap til tjenesteytende virksomhet, samt erfaring fra service eller brukerstøttemiljøer.
solid kommunikasjonsfaglig bakgrunn og erfaring og kan vise til gode resultater innenfor dette fagfeltet i tillegg til brukerstøttefeltet
operativ erfaring fra Lean eller kontinuerlig forbedring og bidra til utvikling av hele verdikjeden i brukerstøtte slik at tjenesten møter fremtidige brukerbehov
ledererfaring med resultat-, budsjett og personalansvar, og kunne vise til gode resultater
har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov

Personlige egenskaper

har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov 
har pågangsmot og gjennomføringsevne
er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
fleksibel og ha høy arbeidskapasitet
operativ og serviceorientert
selvgående

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 08.08.2018

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Skatteetaten
Fredrik Selmersvei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Mari Øvrebø
Tlf: (+47) 945 30 703

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler