Gruppeleder seksjon tvang (vikariat)

En av våre gruppeledere skal ut i omsorgspermisjon og vi har derfor ledig et vikariat med cirka ett års varighet som gruppeleder i divisjon Innkreving, avdeling oppdrag.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Skatteetaten har nylig omorganisert, og ny organisasjon trådte i kraft 1.1.2019. Den nye organisasjonen består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte. Vil du være med å bringe etaten videre?

Divisjon Innkreving har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av Staten. Enheten skal sikre at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid, og har også faglig instruksjonsmyndighet overfor de kommunale skatteoppkreverne. Innkreving skal forvalte og utvikle ordninger for innkreving av merverdiavgift, særavgifter, skatter og andre krav.

Ved vårt kontor i Mo i Rana har vi ledig et vikariat som gruppeleder på seksjon Tvang. Seksjon Tvang i avdeling Oppdrag har ansvar for tvangsinnkreving av krav på vegne av andre offentlige virksomheter og privatpersoner. Gruppen har ca. 20 medarbeidere, og jobber med saksbehandling innenfor ulike innkrevingsoppgaver som betjenes skriftlig og på telefon. Du vil i samarbeid med lederteamet i seksjonen få ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp at tvangsinnkrevingen utføres slik at vi når våre målsettinger.

Vi søker deg som vil være med å utvikle vår avdeling og har et stort engasjement for å bidra til den spennende endringsreisen vi står foran. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
utfordrende oppgaver og store fagmiljø
kompetanseutvikling
fleksitid og betalt overtid
trening i arbeidstiden
medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 597.400 – 658.300 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kvalifikasjoner

Du har høyere relevant utdanning på minimum Bachelornivå. Særlig relevant ledererfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
Du har relevant kunnskap og erfaring fra fagområdet du skal lede.
Du har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering.
Du har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov.
En fordel om du har erfaring fra endringsprosesser
Du har ledererfaring på tilsvarende nivå.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper
Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
Du er interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
Du har pågangsmot og gjennomføringsevne
Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 25.02.2019

Arbeidssted: Mo i Rana

Arbeidsgiver:
Innkreving
Terminalveien 2
8624 Mo i Rana

Kontaktperson:
Hilde Seterdal
Tlf: 48143184

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler