Har du erfaring med å utarbeide kompetanseløp og er interessert i ny teknologi?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering
og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger.
Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i
takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden.
 
Avdeling Innsikt skal følge med på trender, ny teknologi og nye forretningsmodeller, og
skal gjennom sine analyser bidra til at divisjonen og etaten får gode
beslutningsgrunnlag knyttet til nye risikoområder. Arbeidet støttes av
analytikere, data scientists og eksperter innenfor bruk av åpne kilder (OSINT).
Innsikt har fagansvar for bruk av åpne kilder (OSINT) i Skatteetaten. En del av
dette fagansvaret innebærer å sørge for at den generelle kompetansen ved bruk
av åpne kilder i Skatteetaten heves over tid. Avdeling Innsikt skal nå etablere
og innføre et kompetanseløp for dette gjennom blant annet å etablere effektive digitale
læringsformer, digital læring og innholdsproduksjon, hvor vi vektlegger det
pedagogiske og høy brukervennlighet. Det vil også være aktuelt å utarbeide
kursopplegg og tilrettelegge for fysiske kurs. Som ansvarlig, blir rollen din å
holde i dette arbeidet og legge gode planer for at vi skal oppnå fremdrift. Hvis
du kan bidra i innsiktsarbeid og har erfaring med effektmåling i læringsøyemed,
er det også positivt.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale
helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil
videre.
 

Vi tilbyr

 •   muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 500 000 til kr 650 000 eller som
seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 til kr 800 000, avhengig av
kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • bachelorgrad innen pedagogikk/digital læring eller liknende
 • relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie krav til utdanning
 • erfaring med produksjon av e-læring er ønskelig
 • oppdatert på, og interessert i, ny teknologi generelt, og særskilt innenfor pedagogikk
 • erfaring med design av læringsprogram er den fordel, eksempelvis ved bruk av tjenestedesign og/eller UX-design er en fordel, men ikke et krav
 • ha god formidlingsevne, skriftlig og muntlig. Dersom du har god kjennskap til klarspråk, er det en fordel
 • må ha gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • for tilsetting som seniorrådgiver kreves relevant erfaring/fagkunnskap                
 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • systematisk og strukturert
 • ha evne til å arbeide selvstendig, men også i team
 • er nysgjerrig, initiativrik og nytenkende
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg kunnskap om ny teknologi          
 
Noe reisevirksomhet må påregnes

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Amund Brusveen
Tlf: 970 74 239

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler