Har du erfaring med bruk av åpne kilder?I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Verden og samfunnet endrer seg i rask takt. Økt internasjonalisering, digitalisering
og ny teknologi gir rom for nye forretningsmodeller og tilpasninger.
Skatteetaten er opptatt av å arbeide risiko- og kunnskapsbasert, endre seg i
takt med omverden og være en organisasjon for fremtiden.
 
Avdeling Innsikt skal følge med på trender, ny teknologi og nye forretningsmodeller, og
skal gjennom sine analyser bidra til at etaten får gode beslutningsgrunnlag
knyttet til nye risikoområder. Arbeidet støttes av analytikere, data scientists
og eksperter innenfor bruk av åpne kilder (OSINT). Det er dette miljøet vi nå
skal styrke. Vi søker to medarbeidere som skal kunne innhente data fra
internett/åpne kilder (OSINT) og ha god kunnskap om hvordan internett og
teknologien rundt fungerer. Det forutsettes at du kan bruke de mest effektive
verktøyene og metodene for å gjøre dette. Du vil være del av et miljø som vil
få bestillinger fra andre fagmiljø i Skatteetaten, men du må også evne å kunne
foreslå prosjekter selv. Enten du har jobbet som datajournalist/gravejournalist
eller har kompetanse innenfor webutvikling, programmering og lignende, tenker
vi denne stillingen kan være relevant for deg.
 
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes
råd. Vi gjennomfører derfor intervjuer på video inntil videre.
 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434), fra kr 500 000 til kr 650 000 eller som
seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600 000 til kr 800 000, avhengig av
kvalifikasjoner.
 De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • 3 – 4-årig teknologisk utdanning fra universitet/høyskole, f.eks IT, webutvikling, Informatikk og data analyse
 • relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie for krav til utdanning
 • kompetanse innen programmeringsspråk Python, Javascript og lignende
 • god forståelse av webteknologier og frontend-programmering eller lignende
 • interesse og erfaring fra utvikling samt evne til å utnytte dette til informasjonsinnhenting og analysearbeid
 • god formidlingsevne på et klart norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • må ha gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • for tilsetting som seniorrådgiver kreves relevant erfaring/fagkunnskap
 • nyutdannede oppfordres til å søke

   

Personlige egenskaper

 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ha evne til å arbeide selvstendig, men også i team
 • er nysgjerrig, initiativrik og nytenkende
 • interesse for teknologi og evne til raskt å tilegne deg ny teknologi
 • kunne strukturere og videreformidle informasjonen på en profesjonell og kvalitativ måte         
 

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 05.11.2020

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsgiver:
Innsats, Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

Kontaktperson:
Amund Brusveen
Tlf: 970 74 239

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler