Har du erfaring og kompetanse innen test og utvikling?

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 900 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger. 

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Har du erfaring og kompetanse innen test og utvikling, et stort pågangsmot og ønsker å jobbe tett sammen med kollegaer i et tverrfaglig team?
Sammen med gode, hyggelige og flinke kollegaer kan du bli med oss videre
fremover i utviklingen av våre løsninger.

Skatteetatens løsninger er samfunnskritiske og regelverket er komplekst. Systemene må være stabile, sikre og brukervennlige for å levere på vårt samfunnsoppdrag: å finansiere velferdssamfunnet. I forvaltningen av refusjonsordninger og eiendomsregisteret ønsker vi å ansette testansvarlige som skal inngå i våre autonome utviklingsteam.

Verktøybruk - Skatteetatens javaplattform
Kjøretidsplattformen på OpenShift støtter opp om etatens målbilde for en tjenesteorientert og hendelsesbasert arkitektur med høye krav til robusthet, stabilitet, endringsdyktighet og ytelse. I frontend benyttes JavaScript-rammeverk som React, Redux og Node. Backend er hovesakelig javabasert med mikrotjenester og interne felleskomponenter. Kontinuerlig integrasjon støttes med Git, BitBucket, Maven, Nexus og Jenkins. Til test brukes verktøy som JUnit, Mockito, Spock, Cucumber og WireMock. Utviklingsprosessen styres av Confluence wiki og Jira med dokumentasjon i Swagger og på GitHub.

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og stort fagmiljø
 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver/senioringeniør (kode 1364/1181) fra kr 600 000 til kr 860 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen informatikk eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • god teknisk og testfaglig kompetanse og erfaring
  • eller utviklerkompetanse (Java) med minimum et par års erfaring og interesse for testfaget
 • motivert for å jobbe som testansvarlig i et tverrfaglig autonomt utviklingsteam
 • praktisk erfaring med utvikling og vedlikehold av automatisering av tester
 • praktisk erfaring med oppsett og utførelse av test av ikke-funksjonelle krav
 • erfaring innen utvikling av Java-baserte applikasjoner og tjenester er en fordel
 • erfaring fra javaprosjekter som benytter smidig utviklingsmetodikk og testdrevet utvikling er en fordel
 • erfaring som scrum-master og "problemløser" er en fordel da testansvarlig gjerne er med å rydde hindringer av veien
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på norsk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • initiativrik og selvdreven
 • analytisk og evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • evne til å ta ansvar og sørge for at hele teamet leverer kvalitet
 • evne til å lede og få andre med deg – uten en formell lederrolle

Stillingsbrøk

100

Søknadsfrist: 23.01.2022

Arbeidssted: Grimstad

Arbeidsgiver:
IT
Jon Lilletuns vei 1
4879 Grimstad

Kontaktperson:
Lars Gunnar Heitmann
Tlf: 913 87 127

Søk på stillingen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler